Yn chwilio am rôl gyffrous, greadigol yn y celfyddydau?

 

Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm dynamig sy’n tyfu yn sefydliad Portffolio Celfyddydau Cymru, Ballet Cymru.

Gyda chynyrchiadau teithiol arobryn a dewis cynyddol boblogaidd ac amrywiol o raglenni hyfforddi ac addysgu, mae Ballet Cymru yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu Digidol a Marchnata Dwyieithog Llawn-amser i ganolbwyntio ar ddatblygu ei weithgareddau marchnata, a hynny yn ystod cyfnod newydd cyffrous yn siwrnai’r cwmni.

Mae hon yn rôl newydd sbon i helpu i ddatblygu cenhadaeth y Cwmni i fod yn gwmni ballet cynhwysol, arloesol.

Rydym yn mynd ati i annog ceisiadau gan gymunedau anabl, B/byddar, niwroamrywiol, LGBTQ+, Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

I gael gwybodaeth am sut i wneud cais, lawrlwythwch Becyn Swydd a Ffurflen Gofrestru Ddwyieithog y Swyddog Cyfathrebu Digidol a Marchnata, neu anfonwch neges e-bost at ein gweinyddwr, Jenny, yn: jennyisaacs@welshballet.co.uk

Dyddiad cau: 12 hanner dydd, ddydd Llun 31 Mai 2021

Bilingual-Job-Pack-MarkDig

Bilingual-Application-Form-FINAL


Back to News