Swyddog Rhaglen Cymdeithion Ballet

as ofMae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â’n tîm. Rydym yn chwilio am Swyddog Rhaglen Cymdeithion i ymuno â thîm addysgol arobryn y cwmni i gyflenwi Rhaglen Hyfforddiant Cymdeithion pwrpasol Ballet Cymru ar gyfer dawnswyr ifanc, ymroddedig ac eithriadol.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol yn rhan-amser am naw mis o fis Ionawr 2021 ymlaen, a hynny i reoli, trefnu a darparu hyfforddiant ballet cynalwedigaethol. Bydd y Swyddog Rhaglen Cymdeithion hefyd yn helpu Ballet Cymru i chwilio am ffyrdd newydd o ehangu amrywiaeth yn y rhaglen ac o fod yn angerddol ynghylch cynhwysiant mewn ballet. Mae’r rôl hon yn rôl weinyddol ac yn rôl i ddarparu dawns.

 

Mae hwn yn gyfle gwych i gael eich ‘troed yn y drws’ i weithio gydag un o gwmnïau Portffolio Celfyddydol Cymru ac i helpu i ddatblygu’r rhaglen hyfforddi eithriadol hon. Mae Ballet Cymru yn croesawu ymgeiswyr anabl, niwro-amrywiol, Du, Asiaidd, a/neu amrywiol ethnig.

 

Rôl: Swyddog Rhaglen Cymdeithion
Ffi: £4,864
Oriau: Yn seiliedig ar sesiynau ar ddau ddydd Sul y mis, amser gweinyddu, diwrnodau clyweliadau, a chwrs dwys o bythefnos (manylion ar gael ar gais).
Dyddiadau: Ionawr-Medi 2021 (dyddiadau i’w cadarnhau)
Hyd: Contract cyfnod penodol am naw mis (gyda’r potensial i’w ymestyn)
Lleoliad: Stiwdio Ballet Cymru yng Nghasnewydd (oherwydd cyfyngiadau COVID-19, mae’n bosibl y bydd rhai gweithgareddau yn cael eu cyflwyno ar-lein)

 

I WNEUD CAIS: Lawrlwythwch y Pecyn Cais am Swydd o www.welshballet.co.uk, neu anfonwch neges e-bost at jennyisaacs@welshballet.co.uk. Ar ôl ei gwblhau, anfonwch eich cais, ynghyd â’ch CV a manylion dau ganolwr, trwy e-bost erbyn 12 o’r gloch ar 20 Tachwedd 2020.

 

Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 30 Tachwedd 2020, a hynny naill ai yn adeilad Ballet Cymru neu drwy Zoom.

CY7070 Ballet Cymru Associate’s Programme Officer_Cym

Back to News