Stiwdio Ddawns Newydd Sbon i Ballet Cymru

Stiwdio ddawns ar gael i ddawnswyr llawrydd ei llogi AM DDIM 14 Mehefin-16 Gorffennaf 2021

Yn ddiweddar, mae Ballet Cymru wedi codi arian i greu stiwdio ddawns bwrpasol newydd sbon yng Nghasnewydd, ac i ddathlu, hoffem gynnig y lle hyfryd hwn i ddawnswyr llawrydd yng Nghymru – am ddim!

Am bedair wythnos (dydd Llun 14 Mehefin-dydd Gwener 16 Gorffennaf 2021), bydd Ballet Cymru yn cynnig y lle hwn AM DDIM i ddawnswyr/wneuthurwyr/artistiaid llawrydd y mae arnynt angen lle i feddwl, hyfforddi, coreograffu, arbrofi â syniadau newydd ac unrhyw beth arall.

I ddechrau, gall Ballet Cymru gynnig hyd at bedair sesiwn yn y stiwdio i bob dawnsiwr llawrydd. Mae’r stiwdio ar gael i’w llogi rhwng 9.30am ac 1pm neu 2pm a 5.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener (efallai y bydd mwy o sesiynau ar gael, yn dibynnu ar lefel y diddordeb). Gall y lle fod at ddefnydd unigolyn, neu gallwch ddod â hyd at bedwar o bobl eraill.

Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi, yn dysgu am eich gwaith, ac yn eich cefnogi ym mha bynnag ffordd y gallwn i helpu artistiaid dawns sefydledig ac artistiaid dawns newydd yng Nghymru i ddatblygu a chreu. Yn yr un modd, mae croeso i chi wylio dawnswyr y Cwmni yn ymarfer cynhyrchiad Ballet Cymru ar gyfer 2021, sef Giselle!

Maint y Stiwdio Ddawns gwbl hygyrch yw 17m X 10m, felly mae’n bosibl i grwpiau bach gadw pellter cymdeithasol. Mae gan y stiwdio sustem aerdymheru drwyddi draw, system sain, llawr dawnsio Harlequin llawn sbrings, drychau a barrau (os oes eu hangen). Mae hefyd yn cynnwys bleindiau y mae modd eu tynnu’n ôl i gael preifatrwydd pe byddai’n well gennych gadw eich gwaith, eich ymarferion, a’ch hun yn breifat. Mae gan Ballet Cymru Brotocolau Diogelwch COVID-19 llym ar waith, ac mae asesiadau risg yn cael eu cynnal yn y stiwdios cyn eu defnyddio.

Mae Ballet Cymru wedi’i leoli yn ardal Tŷ-du yng Nghasnewydd, oddi ar Gyffordd 27/28 yr M4. Mae gennym gyfleusterau parcio ceir am ddim ar y safle, ac mae yna gysylltiadau â gwasanaethau cludiant cyhoeddus gerllaw.

LLOGI’R STIWDIO: I gael rhagor o fanylion ac i logi’r ardal ddawnsio hardd newydd hon am ddim ar gyfer eich sesiynau, anfonwch neges e-bost at Jenny, Gweinyddwr Ballet Cymru ar jennyisaacs@welshballet.co.uk neu ffoniwch 01633 892927. Mae croeso i chi rannu’r cynnig hwn â’ch cysylltiadau. Y cyntaf i’r felin gaiff falu, felly cysylltwch â ni heddiw!

 

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru, Darius James OBE:

‘Rydym yn werthfawrogol dros ben ac yn diolch o galon i Gronfa Adferiad Diwylliannol (Cyfalaf) Cyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Gymorth COVID-19 Moondance, Ymddiriedolaeth Linbury, Sefydliad Foyle, ac yn arbennig i’r rhai a roddodd yn garedig i’n hymgyrch codi arian ‘Gofod i Ddawnsio’, sydd wedi ein galluogi i greu’r stiwdio ddawns ryfeddol hon.’

 34A488CB-64F0-41F5-B0A6-FE469DD77F0B

Back to News