Sesiynau tiwtorial ar-lein gyda

Sesiynau tiwtorial ar-lein gyda
 D8060DFA-5B56-4B61-94DC-8BA40AC5C892
Dewch i ddysgu ymarfer corff y dydd am 10am bob dydd gan ein dawnswyr proffesiynol.

Dymuniad Ballet Cymru yw creu mynediad i bawb at gelfyddyd Bale. Mae Ballet Cymru yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau, o weithdai mewn ysgolion i sesiynau dawns cynhwysol creadigol, teithiau cyffwrdd, a pherfformiadau sain ddisgrifiad proffesiynol.

Ymunwch â’n sesiynau tiwtorial bale ar-leinNEWYDD, pa un a ydych yn ddechreuwr llwyr neu’n ddawnsiwr mwy datblygedig, mae gennym rywbeth at ddant pawb!

Bydd pob fideo yn cael ei arwain gan un o ddawnswyr proffesiynol ein cwmni.

YMWADIAD:

Er budd eich diogelwch, gwiriwch â’ch meddyg cyn dechrau ar unrhyw drefn ymarfer corff newydd, a sicrhewch eich bod yn gwneud yr ymarfer corff yn unol â’ch galluoedd a’ch lefel ffitrwydd. Rydym yn caru bale ac am sicrhau eich bod chithau’n ei garu hefyd!

Trwy gymryd rhan yn rhaglen ymarfer corff Ballet Cymru, byddwch yn ysgwyddo unrhyw risg o anaf a allai ddeillio o hynny. Yn amlwg, byddwn yn ymdrechu i’ch cadw mor ddiogel â phosib! Ni all Ballet Cymru, ein hyfforddwyr, na’u partïon fod yn atebol am unrhyw hawliadau neu iawndal am anafiadau sy’n deillio o’ch penderfyniad i ryngweithio â’r sianel hon. Nid ydym chwaith yn ysgwyddo unrhyw atebolrwydd a achosir gan esgeulustod bwriadol neu anfwriadol. Felly, byddwch yn ddiogel a mwynhewch!

 

Back to News