Rhaglen Gyn-Broffesiynol

Bu’n rhaid i ni roi ystyriaeth ofalus i ddiogelwch a’n cyfrifoldeb o ran cynnal ein Rhaglen Cyn-broffesiynol eleni. Fel arfer, byddai’r cwrs hwn yn dechrau ym mis Medi, gan gydredeg â thaith y cwmni yn yr hydref, a pharhau ymlaen i 2021, pan fyddai’r dawnswyr ar y cwrs yn dechrau paratoi ar gyfer eu sioe arddangos eu hunain ym mis Mawrth/Ebrill 2021. Fodd bynnag, o ystyried y pwynt gwerthu unigryw yr ydym yn ei gynnig ar y cwrs hwn (sy’n cynnwys gweithio ochr yn ochr â dawnswyr proffesiynol Ballet Cymru, a theithio gyda nhw), a hefyd swm y cyswllt corfforol sy’n ofynnol ar gyfer y cwrs, rydym wedi penderfynu ei ohirio tan fis Ionawr 2021. Er bod hyn yn amlwg yn golygu colled mewn incwm i Ballet Cymru, nid oeddem am ostwng gwerth y cwrs o ran ei gyfanrwydd na’i ansawdd. Felly, rydym yn gobeithio cynnal y cwrs Cyn-broffesiynol rhwng misoedd Ionawr a Mehefin/Gorffennaf 2021.ppp 2019ppp 2019 1Llun Sian Trenberth

 

Back to News