Week of Pines

Yn cynnwys Enillydd Gwobr Gerdd Cymru 2013, Georgia Ruth

Defnyddiodd y coreograffwyr Darius James ac Amy Doughty ganeuon o’r albwm Week of Pines gan Georgia Ruth a enillodd Wobr Gerdd Cymru i greu gwaith dihafal yn arbennig i ddawnswyr Ballet Cymru. Enwebwyd albwm Georgia hefyd am ddwy o wobrau gwerin BBC Radio 2. Perfformiodd Georgia a’i band yn fyw gyda’r Cwmni ym mis Mai 2014.

“One of the British folk discoveries of the year”
The Guardian yn sôn am Georgia Ruth 2014

‘Ballet Cymru’s artistic director Darius James steers a careful path between crowd pleasing conventional ballet and stirring the waters of innovative with projects that gently push boundaries……………in Week of Pines there was a more fun, adventurous, narrative approach that created a short piece of dance theatre.’
Mike Smith

Diolchiadau

Cerddoriaeth gan Georgia Ruth

Band
Georgia Ruth Llais
Iwan Hughes Gitâr trydan, gitâr acwstig, organ gyrs, harmonica, organ, effeithiau sain, llais
Aled Hughes Llais bas, fibraffon, effeithiau sain, gitâr trydan, gitâr acwstig
Dafydd Hughes Drymiau, offerynnau taro, fibraffon

Coreograffi gan Darius James, Amy Doughty a Dawnswyr y Cwmni

Cynllun Goleuo Chris Illingworth

Cyd-gynhyrchiad Ballet Cymru, Theatr Glan yr Afon