TIR

Enwebwyd yn Gynhyrchiad Dawns Gorau 2012 yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru.

Albwm eiconig Cerys o Ganu Gwerin Cymru, ‘TIR‘, ysbrydolodd y coreograffwyr Darius James ac Amy Doughty a ddefnyddiodd un ar ddeg o’r caneuon o’r albwm i greu gwaith dihafal yn arbennig i ddawnswyr Ballet Cymru. Cerys ei hun chwaraeodd y gerddoriaeth yn fyw ar lwyfan gyda’r cwmni mewn oedfannau yng Nghasnewydd, Llundain a Chaernarfon yn 2012 ac unwaith eto yng Nghasnewydd yn 2013.

Mae’r Gymraes Cerys Matthews yn ganwr/gyfansoddwr, yn aml-offerynnwr, yn awdur ac yn ddarlledwr adnabyddus a mawr ei chlod. Ym mis Mai 2013 derbyniodd Cerys Matthews Wobr Aur Sony Music am y Darlledwr Cerddoriaeth Gorau, ac ym mis Mehefin 2014 dyfarnwyd iddi MBE am ei gwasanaethau i gerddoriaeth. Mae Cerys yn un o noddwyr Ballet Cymru ac mae’n gefnogwr brwd gwaith y Cwmni.

“…the collaboration is an overwhelming success and fully deserving of the ovation which lasted
several minutes at its close”.
Gareth Llewellyn, What’s On Wales

‘I’m tyb i mae Ballet Cymru yn haeddu ennill pob gwobr ddawns.’
Cerys Matthews

Diolchiadau

Perfformiwyd y gerddoriaeth gan Cerys Matthews
Coreograffi gan Darius James, Amy Doughty a Dawnswyr y Cwmni
Cynllun Goleuo Chris Illingworth

Cyd-gynhyrchiad Ballet Cymru, Theatr Glan yr Afon

Rhagflas