Three Works/Tri Darn

Ballet Rhagorol
Gwnaed yng Nghymru

Mae Ballet Cymru, cwmni sydd wedi ennill Gwobr y Critics’ Circle, yn cyflwyno tri darn newydd eithriadol, sy’n cynnwys rhai o’r artistiaid benywaidd mwyaf cyffrous sy’n gweithio ym myd dawns.

Mae Charlotte Edmonds, Coreograffydd Ifanc Agoriadol y Ballet Brenhinol, yn cyflwyno darn newydd sbon, Wired to the Moon, gyda gwisgoedd a setiau bendigedig gan y dylunydd o Fryste, Eleanor Bull, a sgôr newydd gan y cyfansoddwr o LA, Katya Richardson.

Mae Patricia Vallis yn coreograffu Divided We Stand, a gymhellir gan y rhaniad o ran safbwynt gwleidyddol a rhywedd yn ein cymdeithas.

Celtic Concerto yw teyrnged Ballet Cymru i’r delynores, y cyfansoddwr a noddwr y cwmni, Catrin Finch, y mae ei cherddoriaeth hudolus yn ymblethu â symudiad cyfareddol gan Gyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru, Darius James OBE, a’r Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol, Amy Doughty.

Peidiwch â cholli’r cyfle unigryw hwn i fwynhau peth o’r dawnsio gorau yng Nghymru; gwnaed yng Nghymru.

Mae Ballet Cymru yn gwmni ballet teithiol rhyngwladol ar gyfer Cymru, sy’n ymrwymedig i gynhwysiant ac arloesedd mewn dawns a ballet clasurol, ac i’r safon uchaf o gydweithio. Mae’r cwmni’n cynhyrchu perfformiadau dawns proffesiynol gwreiddiol, yn seiliedig ar y dechneg ballet, ac mae’n teithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ei raglen Mynediad ac Allgymorth helaeth yn ymrwymedig i chwalu’r rhwystrau sy’n atal mynediad at y celfyddydau.

‘Cerys’s songs and Catrin’s Celtic Concerto were splendidly choreographed by Ballet Cymru’s Darius James and Amy Doughty and performed by the company in what was partly a homage to a pair of Welsh musical icons.’
Nigel Jarrett, South Wales Argus (yn sôn am raglen ddwbl TiR a Celtic Concerto Medi 2013)

Credydau Lluniau: Alice Pennefather, SianTrenberth a Sleepy Robot