The Tempest

Enwebwyd yn Gynhyrchiad Dawns Gorau 2012 yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru.

Y cwmni arobryn, Ballet Cymru, yn cyflwyno addasiad rhyfeddol o ‘The Tempest’.

Deffroir drama olaf a mwyaf boddhaus Shakespeare yn newydd sbon danlli grai ar wedd ballet o lawn hyd, yn defnyddio cydasiad di-ail y cwmni o dechneg glasurol ac adrodd stori.

Ariel, ysbryd buandroed yr awyr; Caliban, y caethwas ystumiedig crwca; Prospero, y dewin talismanaidd; Miranda a Ferdinand y cariadon anffortunus, i gyd yn mynd i erbyn ei gilydd mewn stori ac iddi gyfoeth o gynildeb a smaldod, sy’n digwydd ar Ynys dan gyfaredd lle mae bodau hud yn byw.

Mae ‘The Tempest’ yn cynnwys cerddoriaeth atgofus o hardd Jean Sibelius, a sgrifennodd y gerddoriaeth i wedd ar y ddrama; coreograffi gan un o enillwyr Dyfarniad Cymru Greadigol, Darius James, a setiau/gwisgoedd gan y cynlluniwr o Gymru Yvonne Greenleaf.

‘It is funny, profound, exciting, and deeply moving at times in a way that perhaps yet another delivery of Shakespeare’s lines would not be. If Sibelius’ majestic interpretations of the themes of The Tempest were the definitive concentration of emotion into sound then its evolution into ballet is that thing again into movement. And here there were moments when the ingenuity of the human form threatened to transcend the things that can come forth from it – i.e. both words and music’.
Gary Raymond Wales Arts Review

‘Welais i erioed mo berfformio Shakespeare fel ballet o’r blaen ac roeddwn yn dotio ato. Cyfleai’r dawnswyr y fath fynegiant a theimlad, yn ogystal â thechneg i’w rhyfeddu. Roedd y coreograffi’n ddychmygus ac wedi’i addasu at bersonoliaeth pob cymeriad yn effeithiol dros ben. Dyna wledd.’
Val Howells, Soprano

Mae’r dawnsio’n aeddfed, yn gain, yn soffistigedig, yn eli i’r galon; and yn syfrdanol o fyw. Mae munud neu ddau yng nghwmni Ballet Cymru yn codi’r galon.
Roderic Dunnett

Diolchiadau

Wedi’i seilio ar y ddrama gan William Shakespeare
Cerddoriaeth gan Jean Sibelius
Coreograffi gan Darius James, gyda chymorth Amy Doughty a Dawnswyr y Cwmni
Gwisgoedd/Setiau gan Yvonne Greenleaf
Cynllun Fideo gan Darius James

Cyd-gynhyrchiad Ballet Cymru, Theatr Glan yr Afon

Rhagflas