The Same Flame

Ymunodd Ballet Cymru â’r cyfansoddwr Thomas Hewitt Jones a chôr i gynhyrchu gwaith newydd wedi’i seilio ar gyfansoddiad Hewitt Jones ‘The Same Flame‘, yn cynnwys y côr byw The Vivum Singers a’r dawnsiwr gwadd Suzie Birchwood.

Mae Thomas Hewitt Jones yn gyfansoddwr arobryn cerddoriaeth gyngerdd a masnachol ill dau. Ers ennill Cystadleuaeth Cyfansoddwr Ifanc y BBC 2003, cafodd Thomas berfformio, darlledu a chyhoeddi darnau lawer. Gwaith corawl 35 munud gan Hewitt Jones ydi The Same Flame yn portreadu gwerthoedd Olympaidd, gyda geiriau gan y bardd a’r darlledwr o fri, Matt Harvey. Fe’i cyhoeddwyd gan Boosey & Hawkes yn 2012 ac mae wedi’i ryddhau ar Vivum Records. Roedd Ballet Cymru wrth ei fodd o weithio ar The Same Flame gyda Thomas, a sgrifennodd sgorau ballets y Cwmni Under Milk Wood a Lady of the Lake mewn blynyddoedd cynt.

‘Darius James, Amy Doughty and his dancers have created a largely lyrical flow of choreography that seamlessly linked the songs.’
Mike Smith, Theatre in Wales

‘Cynifer o ddoniau aruthrol o’n blaenau. Roedd yr artistiaid pob copa walltog yn cyfannu ac yn ymestyn y celfyddydau eraill a’r cyfuniad yma’n gwneud i’r noson deimlo’n hudol. Cytgordiau gwefreiddiol gan TheVivum Singers, cerddoriaeth wych dan gyfarwyddyd y cyfansoddwr, gwledd brin.’
David Williams, aelod o’r gynulleidfa

Diolchiadau

Cerddoriaeth gan Thomas Hewitt Jones
Geiriau gan Matt Harvey
Canwyd gan The Vivum Singers
Cyhoeddir ‘The Same Flame’ gan Boosey & Hawkes ac mae wedi’i ryddhau ar Vivum Records

Coreograffi gan Darius James, Amy Doughty a Dawnswyr y Cwmni
Artist Gwadd Suzie Birchwood
Cynllun goleuo Chris Illingworth

Cyd-gynhyrchiad Ballet Cymru, Theatr Glan yr Afon