Stuck In The Mud

Cynhyrchiad GDance mewn partneriaeth â Ballet Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Enwebwyd yn Gynhyrchiad Dawns Gorau ar Raddfa Fawr 2013 yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru.

Sioe ddawns bromenâd hudol, am ddim i’w gweld, i’r teulu i gyd ydi Stuck in the Mud. Mae’n cynnwys pennaf ddawnswyr proffesiynol o Ballet Cymru a GDance, yn anabl a heb fod yn anabl, ac at hynny llawer o ddawnswyr o ysgolion a grwpiau dawns lleol yng Nghymru.

Mae’r darn chwareus yn gwau ei ffordd drwy bob oedfan, a’r darnau’n amrywio o vignettes byrion i sioeau ysblennydd cast cyfan ar raddfa lawn. Cyflwynir y perfformiad fel promenâd – taith drwy’r safle, a dywysir gan y perfformwyr ac ambell i seiat rhyngweithiol gyda’r gynulleidfa.

Jack White, cyfansoddwr ac enillydd un o wobrau Cwmni Anrhydeddus Lifrai Cymru, a sgoriodd y gerddoriaeth gyfeilio wreiddiol sy’n cynnwys corn Ffrengig byw.

Mae’r ddawns wreiddiol a’r cyfarwyddo artistig gan y coreograffydd adnabyddus drwy’r gwledydd Marc Brew. Gwelodd miliynau o bobol waith Marc yn seremoni drosglwyddo Campau Olympaidd 2004 Beijing a dyfeisiodd hefyd ddarnau i Olympiad Diwylliannol Llundain 2012.

Yn haf 2013 y dyfeisiwyd Stuck in the Mud, gan y coreograffydd Marc Brew. Fe’i cynhyrchwyd gan GDance ar y cyd â Ballet Cymru ac eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac fe’i perfformiwyd y flwyddyn honno yn Hidcote Manor Garden, Blackfriars Priory yng Nghaerloyw, a Marchnad Casnewydd yn ninas Casnewydd.

Gwahoddwyd GDance gan Gyngor Celfyddydau Cymru i ail-greu Stuck in the Mud i Gymru yn 2014. Eu cefnogaeth nhw, ochr yn ochr â Chonsortiwm Dawns Cymru a Chelfyddydau Anabledd Cymru a roes le i hyn ddigwydd ac fe’i perfformiwyd yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, Gw^yl Llawn, Llandudno ac yng Nghanolfan Mileniwm Cymru a’i chyffiniau yng Nghaerdydd.

‘……the integration of historical space, music, lighting, performance and audience interaction combined to create a profoundly moving and inspiring experience’
Phil Morris, Wales Arts Review Tachwedd 2013

‘It is refreshing to be able to say the choreography from artistic director Marc Brew melded contrasting and complimentary styles inside his overall narrative, with dances with or without a wheelchair, exquisitely and I hesitate to even mention this able/disabled aspect of the dance as on all levels it was a delight.’
Mike Smith, Wales Online Medi 2014

Diolchiadau

Coreograffi gan Marc Brew
Dawnswyr gwadd Suzie Birchwood, Alice Sheppard, Kiruna Stamell, Indra Slavena
Cerddoriaeth gan Jack White
Cynllunio’r Gwisgoedd Steve Denton

Diolch i’r holl artistiaid, y cyrff celfyddydau lleol, y grwpiau cymuned a’r ysgolion oedd ynghlwm â’r fenter anhygoel yma.

Rhagflas