Shadow Aspect

wales-theatre-awards-logoEnillydd Gwobr y Cynhyrchiad Dawns Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru 2018.

Ballet Cymru yn cyflwyno‘Shadow Aspect’, gwaith hyd noson, newydd sbon danlli grai a goreograffwyd gan y coreograffydd Rhyngwladol Tim Podesta, yn serennu Prif Ddawnsiwr Gwadd y Ballet Brenhinol Mara Galeazzi.

Cyfeirio y mae ‘SHADOW ASPECT’ at yr agwedd anymwybodol ar y bersonoliaeth nad yw’r meddwl ymwybodol yn ei ganfod ynddo’i hun. Mewn byr o eiriau, y cysgod yw’r ochr dywyll lle mae unigolion yn cael eu diffinio a’u huno gan eu teimladau o unigedd.

“I’ch adnabod eich hun, rhaid i chi dderbyn eich ochr dywyll. I ddod i’r afael ag ochrau tywyll pobl eraill, rhaid i chi adnabod hefyd eich ochr dywyll eich hun.”Carl Jung

“Grŵp ifanc bywiog o ddawnswyr yw Ballet Cymru sy’n gwthio ffiniau ballet clasurol ac mae Mara a fi’n gweld cyfle i wthio’r grw^p yma o ddawnswyr a’r ffiniau ymhellach fyth. Dan Gyfarwyddyd Artistig Darius James, mae’r cwmni’n dal i feithrin ei berthynas â chynulleidfaoedd drwy waith allgyrch hyddeall drwy gydasio celfyddyd o raen ag egni pen stryd,” meddai Podesta.

Tim Podesta

Ar ôl graddio o Ysgol Ballet Awstralia bu Tim yn dawnsio drwy’r gwledydd yn unawdydd mewn ballets gan Ashton, Hynd, Balanchine, Bournonville, Cranko, Taylor, Weir ynghyd â choreograffwyr a chyfarwyddwyr eraill lawer a’i hysbrydolodd i greu ei waith ei hun.

Yn 2006 dyfarnwyd i Tim y wobr ‘Gwaith Newydd Gorau’ yng Nghystadleuaeth Goreograffi Awstralia, a enynnodd ddiddordeb mawr yn ei waith. Ers hynny perfformiwyd ei greadigaethau drwy hyd a lled Awstralia, Seland Newydd, gwledydd Prydain, yr Unol Daleithiau, Affrica ac Asia gan gynnwys ei film ADOR a enwebwyd am Wobr Ddawns Awstralia – oedd yn cynnwys Theatr Ddawns Singapore, Ballet Hong Kong, Theatr Ddawns Awstralia, Ballet Queensland, Ballet Cenedlaethol Lloegr a Ballet Atlanta.

Yn 2015, am y tro cyntaf cydweithredodd Tim Podesta a Phrif Artist Gwadd y Ballet Brenhinol, Mara Galeazzi,. Mae eu partneriaeth bellach yn mynd dan yr enw M&T In Motion. Yn gwmni prosiectau y cychwynnodd M&T In Motion, yn canolbwyntio ar greu gwaith newydd ac ers hynny cyflwynodd greadigaethau newydd yn Llundain, Milan, Efrog Newydd, Affrica, Dubai a Melbourne.

“Mae’r coreograffydd o Awstraliad Tim Podesta yn un o’r bobl brin hynny y gellir dweud amdanynt ‘mae ganddo’r byd yn grwn wrth ei draed.”
Paul Ransom – Dance Informa Magazine

Mara Galeazzi

Yn Brescia y ganed Mara ac astudiodd yn La Scala, Milano. Ymunodd â’r Ballet Brenhinol ym 1992 a chael dyrchafiad yn Artist Cyntaf ym 1995, yn Unawdydd ar ddiwedd Tymor 1997/98 ac yn Brif Ddawnsiwr ym mis Medi 2003. Dawnsiodd bob prif rôl yn y repertoire clasurol a chrëwyd llawer o rolau iddi gan bennaf goreograffwyr drwy’r byd.

Cydnabuwyd Mara â gwobrau lawer ar hyd ei gyrfa ddisglair gan gynnwys ei phenodi’n ‘Ddawnsiwr Eidalaidd Gorau Dramor’ (Gwobr Danza & Danza) enwebiadau’n Ddawnswraig Orau yng Ngwobrau Dawns Cenedlaethol Cylch y Beirniaid a’r gydnabyddiaeth uchaf i artistiaid yn yr Eidal, y tlws “Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana” (Urdd Marchog) gan Arlywydd yr Eidal.

Ymddangosodd yn artist gwadd gyda Ballet Stuttgart, Teatro dell’Opera Carla Fracci yn Rhufain a Ballet yr Alban. Mae Mara yn dal i fod yn Brif Ddawnsiwr Gwadd yn y Ballet Brenhinol yn Llundain.
 
Mae gwaith dawns at hynny’n cynnwys sylfaenu’r grw^p dawns M&T in Motion gyda’r coreograffydd o Awstraliad Tim Podesta. Yn 2016 creodd ei darn cyntaf o goreograffi, Remembrance, a berfformiwyd gyda Chwmni Dawns Covent Garden yn Hatch House, Wiltshire ac mae’n ymroddedig i’r elusen ‘Dancing for the Children’, elusen sy’n codi arian i elusennau drwy hyd a lled Affrica sy’n ymladd lledaenu afiechydon megis AID ac yn helpu plant difreintiau i chwilio pleserau dawns.

Diolchiadau

Cerddoriaeth gan y cyfansoddwr o Ffrancwr Jean-Phillipe Goude

Cynllun y llwyfan gan y pensaer o Awstraliad Andy Mero a Tim Podesta

Dylunio’r Gwisgoedd Yukiko

Credydau lluniau Jason Ashwood

Rhagflas