Serenestial

Dyma noson sy’n waith clasurol ysgafn newydd gyda dylanwadau byd eang, gan ddeffro’r synhwyrau drwy gerddoriaeth, dawns a llenyddiaeth. Yn ymuno gyda Catrin fydd Elin Manahan-Thomas, Ballet Cymru, Charlie Lovell-Jones, a bydd yr actores, Sara Lloyd-Gregory yn darllen cerddi a gomisiynwyd yn arbennig gan y bardd, Eurig Salisbury.

Mae Catrin ei hun yn gerddor arbennig sy’n gwneud mwy na neb i hyrwyddo’r delyn yng Nghymru ac yng ngweddill y byd. Mae’i gyrfa wedi mynd â hi dros y byd, gan weithio gyda cherddorfeydd blaenaf y byd a recordio gyda’r rhan fwyaf o labeli recordio rhyngwladol o bwys.

Mae Elin Manahan-Thomas yn adnabyddus am ei rhaglenni difyr a diddorol, ar ben ei gwaith ym myd yr oratorio a chyngherddau. Mae’n Artist Preswyl yng Ngŵyl Gerdd Bangor, ac mae ganddi sioe reolaidd ar BBC Radio Three. Mae hefyd yn wyneb cyfarwydd ar S4C, ac wedi cyflwyno nifer o gyfresi ar gerddoriaeth dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae Charlie Lovell-Jones yn un o feiolinwyr mwyaf addawol y DU, ac yn enillydd cyson yn yr Eisteddfod Genedlaethol a’r Urdd, ac yn un o’n cerddorion ifanc mwyaf cyffrous. Heno, mae’n ymuno â ni ar y llwyfan, nid fel cystadleuydd ond fel un o sêr y cyngerdd.

Ballet Cymru yw unig gwmni bale proffesiynol Cymru, ac mae’n gweithio’n agos gyda choreograffwyr, dylunwyr, cyfansoddwyr a cherddorion o safon. Heno, cawn fwynhau un o’r partneriaethau hyn, wrth i’r cwmni gydweithio gyda Catrin Finch yma ar lwyfan y Pafiliwn.

Yn fwyaf diweddar roedd Sara Lloyd-Gregory yn un o sêr y gyfres ddrama wleidyddol, Byw Celwydd, a fydd yn dychwelyd i’r sgrin y flwyddyn nesaf. Yn actores gydnabyddedig sydd wedi ennill lawer o wobrau, heno bydd Sara’n darllen gwaith newydd gan y bardd Eurig Salisbury fel rhan o’r cyngerdd.