Giselle

Cynhyrchiad newydd sbon ar daith ar gyfer 2020.

Un o gwmnïau arobryn Gwobrau’r Critics’ Circle, Ballet Cymru, yn cyflwyno ballet newydd rhyfeddol yn seiliedig ar stori dragwyddol Giselle, y ferch ifanc sy’n cwympo mewn cariad â’r person anghywir ac yn talu pris ofnadwy.

Mae Ballet Cymru wedi rhoi ei stamp unigryw ei hun ar y stori hon am gariad a cholled, gan ddod â pherthasedd, dwyster a phlwc i’r ballet hynod ramantus hwn.

Yn cynnwys sgôr newydd gan y cyfansoddwr a’r delynores glodwiw Catrin Finch y mae ei cherddoriaeth gyfareddol yn cydblethu â symudiad syfrdanol gan Gyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru Darius James OBE a’r Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol Amy Doughty.

Peidiwch â cholli’r cyfle unigryw hwn i fwynhau dawnsio sydd ymhlith y gorau yng Nghymru, ac wedi’i wneud yng Nghymru.

Mae Ballet Cymru yn gwmni ballet teithiol rhyngwladol ar gyfer Cymru, sydd wedi ymrwymo i gynhwysiant ac arloesedd ym maes dawns a ballet clasurol, ac i’r safon uchaf o gydweithio. Mae’r cwmni’n cynhyrchu perfformiadau dawns proffesiynol gwreiddiol, yn seiliedig ar y dechneg ballet, ac mae’n teithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ei raglen Mynediad ac Allgymorth helaeth wedi ymrwymo i chwalu’r rhwystrau sy’n atal mynediad at y celfyddydau.

“Ballet Cymru is much loved in its local community, and deservedly so for its commitment to both excellence and inclusion.”Wales Arts Review

Diolchiadau

Cerddoriaeth gan Catrin Finch
Crëwyd yng Nghymru mewn partneriaeth â Theatr Glan yr Afon Casnewydd a Catrin Finch

Cefnogir gan:

Oriau Sioeau a Thocynnau