Dylan Thomas – A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs

Ballet newydd sbon gan y cwmni dawns arobryn o Gymru, Ballet Cymru, a adroddir gan Cerys Matthews.

Mae Cerys Matthews yn ymddangos yn fyw gyda’r cwmni yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd, Sadler’s Wells, Llundain a Pontio Bangor.

Mae Ballet Cymru yn cyflwyno dehongliad bythol o glasur Dylan Thomas, A Child’s Christmas In Wales, gyda cherddoriaeth gan Mason Neely a’r eicon o Gymru, Cerys Matthews. Camwch i ddychymyg athrylith, a dilynwch ni ar daith trwy eira, cathod a’r felan.

Mae yma goreograffi gan un o enillwyr Dyfarniadau Cymru Greadigol, Darius James, ac Amy Doughty, a gwisgoedd atgofus, teimladwy, wrth i Ballet Cymru roi bywyd newydd i’r stori fythol hon gan ddefnyddio cyfuniad unigryw y cwmni o dechneg glasurol ac adrodd stori.

Cafodd Ballet Cymru ei enwebu’n Gwmni Annibynnol Gorau gan Gylch y Beirniaid yng Ngwobrau Dawns Cenedlaethol Prydain 2017, ac enillodd y wobr am y Cynhyrchiad Dawns Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017, yn cyflwyno ballet disglair a ffres.

Diolchiadau

Y cerddi, ac ‘A Child’s Christmas’, gan Dylan Thomas
© Ymddiriedolwyr Hawlfreintiau Ystâd Dylan Thomas

Y gerddoriaeth a’r trefniannau gan Cerys Matthews a Mason Neely
 o’r albwm Dylan Thomas A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs
www.cerysmatthews.co.uk © Cerys Matthews

Y coreograffi, y gwisgoedd, cynllun y set a’r taflunio fideo gan Darius James ac Amy Doughty

Y cynllun goleuo gan Chris Illingworth

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Ballet Cymru a Theatr Glan yr Afon yw A Child’s Christmas, Poems and Tiger Eggs gan Dylan Thomas.

Perfformiad hygyrch yn Theatr Glan yr Afon, Casnewydd

“Engaging, imaginative ballet adaptations”
Anna Winter, The Stage
(Adolygiad o Little Red Riding Hood a The Three Little Pigs, Roald Dahl 2016)