Celtic Concerto

Yn 2014 ymunodd Ballet Cymru â’r delynores a’r cyfansoddwr arobryn Catrin Finch a’r
gerddorfa Sinfonia Cymru i gynhyrchu gwaith newydd wedi’i seilio ar gyfansoddiad cyntaf Catrin, ‘Celtic Concerto’, ar yr albwm ‘Blessing’.

Cerys’s songs and Catrin’s Celtic Concerto were splendidly choreographed by Ballet Cymru’s Darius James and Amy Doughty and performed by the company in what was partly a homage to a pair of Welsh musical icons.
Nigel Jarrett, South Wales Argus (yn sôn am raglen ddwbl TiR a Celtic Concerto Medi 2013)

‘Noson i’w chofio heb os nac onibai – mae fy nwylo’n llosgi o’u curo! Diolch i chi i gyd – yn enwedig pwy bynnag fu mor ysbrydoledig â chyfuno Cerys, Catrin a Ballet Cymru.’
Amanda Copp, aelod o’r gynulleidfa

Diolchiadau

Chwaraewyd y gerddoriaeth gan Catrin Finch, Sinfonia Cymru
Coreograffi gan Darius James, Amy Doughty
Cynllunio goleuo Chris Illingworth
Delweddau taflunio Matthew Harris

Rhagflas