Beauty and the Beast

Ballet Cymru yn cyflwyno ballet pefriog sy’n eli i’r galon, wedi’i seilio ar y stori dylwyth teg fythol.

Aeth “Y Brydferth a’r Bwystfil” ar daith i dros hanner cant o oedfannau yng ngwledydd Prydain yn ystod 2011 i’r cynulleidfaoedd mwyaf erioed a chroeso aruthrol gan y beirniaid. Aeth y cynhyrchiad hefyd ar daith i’r Eidal a chwarae i dros 1026 o bobol yn Trieste a 987 yn Como.

Masnachwr wedi torri, ar goll ac mewn anobaith ym mherfeddion coedwig; gardd gain ger palas hud; Bwystfil dan gyfaredd, yn gynddeiriog ac yn unig; addewid i ferch ieuaf y masnachwr, y Brydferth: rhosyn coch perffaith – a dyna baratoi’r olygfa ar gyfer y stori garu fwyaf a adroddwyd erioed. Run fath ag Ulw-Ela, mae hanes y Brydferth a’r Bwystfil yn un o’r straeon mwyaf adnabyddus yn y byd. Ym 1946 ychwanegodd y gwneuthurwr ffilmiau chwedlonol Jean Cocteau at y myth drwy greu’r campwaith “La Belle et la Bête” gan ddefnyddio llawer o’r delweddau a gopïodd Disney wedyn at eu gwedd ffilm ym 1991.

Ballet Cymru yn rhoi bywyd o’r newydd i’r stori oesol yma gan ddefnyddio cydasiad dihafal y cwmni o dechneg glasurol ac adrodd straeon.

Daeth clod y beirniaid i ran y ballet “Y Brydferth a’r Bwystfil” sy’n cynnwys coreograffi gan yr enillydd Dyfarniad Cymru Greadigol Darius James, gwisgoedd gan y dylunydd o Gymro Steve Denton a sgôr atgofus gan y cyfansoddwr David Westcott.

Dewch aton ni i fyd myth, hud a bwystfilod!

‘Beauty and the Beast is a treat and joy. Inventive ballet at its best; fresh and original and alive.’
Roderic Dunnett, Mai 2014

‘Gwelais dri Phrydferth a Bwystfil dros y blynyddoedd ond un @balletcymru heno oedd y difyrraf o
bell ffordd.’
Jane Lambert drwy Twitter Mehefin 2014

Diolchiadau

Coreograffi Darius James, Amy Doughty
Cerddoriaeth David Westcott
Cynllun y Gwisgoedd a’r Set Steve Denton
Cynllun Goleuo Chris Illingworth
Ffotograffiaeth Janire Najera a Matt Wright
Cyd-gynhyrchiad Ballet Cymru Theatr Glan yr Afon

Rhagflas