A Midsummer Night’s Dream

Enwebwyd yn Gynhyrchiad Dawns Gorau 2013 yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru.

Addasiad eithriadol o ddrama fythol Shakespeare sy’n cynnwys coreograffi digon i fynd â’ch gwynt chi a ddawnsir gan rai o’r dawnswyr gorau sydd. Mae’r cynhyrchiad nwyfus a dramatig yma’n
cynnwys cerddoriaeth orfoleddus Mendelssohn, coreograffi gan Gyfarwyddwr Artistig y cwmni Darius James a gwisgoedd gafodd glod y beirniaid gan y Dylunydd o Gymru Yvonne Greenleaf.

Gwelwn fro oruwchnaturiol y tylwyth teg lle mae Brenhines y Tylwyth Teg, Titania, a Puck y negesydd direidus yn byw ac yn bod. Cyflwyna Bottom a’i “Rude Mechanicals” yn eu bwtsias eu
drama enwog Pyramus and Thisbe. Ac o’r diwedd mae’r cariadon, wedi’u dal mewn gwe gynhyrfus o gamadnabod a dryswch, yn cael pen y ffordd drwy goedwig Athen i gymod bythgofiadwy a llawen.

“Impressively able dancers and a choreographer who can make use of every gift they have.”
The Sunday Telegraph

‘Pe gallasai Shakespeare ddod aton ni i’r gynulleidfa i wylio A Midsummer Night’s Dream buasai
wedi gwirioni ar bob eiliad o’r cynhyrchiad disglair yma.’
David Williams, aelod o’r gynulleidfa

Diolchiadau

Wedi’i seilio ar y ddrama gan William Shakespeare
Cerddoriaeth gan Felix Mendelssohn
Coreograffi Darius James a Dawnswyr y Cwmni
Dylunio’r Gwisgoedd Yvonne Greenleaf

Cyd-gynhyrchiad Ballet Cymru, TheatrGlan yr Afon

Rhagflas