Yvonne Greenleaf

Yvonne Greenleaf

Sylfaenydd

Yng Ngholeg Cerdd a Drama Caerdydd y cafodd Yvonne ei hyfforddiant a gweithiodd am nifer o flynyddoedd ym myd drama, yn cyfarwyddo ac yn cymryd rhan mewn cynyrchiadau lawer. Meithrinwyd ei medrau gweinyddol dros flynyddoedd lawer yn gweithio yn y South Wales Argus ac wedyn yn Ballet Cymru lle roedd yn Weinyddwr ac yn Ysgrifenyddes am wyth mlynedd ar hugain. Yn ogystal â’i gwaith swyddfa, creodd Yvonne wisgoedd i bedwar ar bymtheg o gynyrchiadau o lawn hyd ac roedd yn ddylanwad creadigol aruthrol o gadarnhaol ar holl aelodau’r cwmni, yn mynd i bob sioe.