Susanne Bradley

Susanne Bradley

Aelod o'r Bwrdd

Mae Susanne yn Bartner yn y cwmni cyfreithiol Geldards LLP, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd. Mae Susanne yn darparu cyngor cyfreithiol a rheoleiddiol gwerthfawr i’r elusen, yn ogystal â chefnogaeth i weithgareddau’r cwmni ers nifer o flynyddoedd. Chwaraeodd Susanne rôl allweddol yn y broses o brynu stiwdio Ballet Cymru yn Nhŷ-du, Casnewydd yn 2014, ac ymunodd â Bwrdd y Cyfarwyddwyr y flwyddyn ganlynol.