richard-glasstone

Richard Glasstone MBE

Noddwyr

Mae Richard Glasstone yn un o brif athrawon ac uwch-arholwyr Dull Cecchetti, yn ddarlithydd ac yn awdur a gydnabyddir drwy’r gwledydd. Graddiodd o adran Ddawns Prifysgol Tref y Penrhyn, De Affrica ac roedd yn goreograffydd preswyl ac yn brif athro yng nghwmni Ballet Gwladol Twrci rhwng 1965 a 69 cyn i’r Fonesig Ninette de Valois ei wahodd i ymuno â’r staff yn y Royal Ballet School lle gweithiodd am bymtheng mlynedd. Aeth Mr Glasstone yn ei flaen i gyfarwyddo Cwmni Ballet
Gwladol Istanbul ac wedyn ymuno â’r staff yn y Rambert School. Sgrifennodd sawl llyfr ar ballet a chyfrannu erthyglau i’r International Encyclopaedia of Dance a’r International Dictionary of Ballet, The Dancing Times a Dance Now.