Patricia Vallis

Patricia Vallis

Swyddog Cyfathrebu

Hyfforddodd Patricia yn Academi Ddawns Rotterdam a Joffrey Ballet School yn Efrog Newydd, yr Unol Daleithiau, dawnsiodd i gwmnïau yn yr Almaen ac i Ballet Zurich ac roedd yn Feistres Ballet yn Theatr Wladol Darmstadt. Bu’n athro gwadd i gwmnïau dawns yng ngwledydd Prydain ac yn Ewrop gan gynnwys Random Dance Wayne McGregor a New Adventures Matthew Bourne, ac mae’n dysgu’n rheolaidd i Ballet Cymru ac i gyrff dawns eraill yng Nghymru. Gyda bwrsari gan Gyngor Celfyddydau Cymru, aeth Patricia i encilfa Cymdeithas Marchnata’r Celfyddydau yn 2016 a’r Ysgol Codi Arian Genedlaethol yn 2010. Mae cyfrifoldebau Patricia yn cynnwys marchnata a rheoli’r Cynlluniau ‘Ffrindiau’ a ‘Phartneriaethau’.

Email me