marc-brew

Marc Brew

Cyfarwyddwr Artistig Cysylltiol

Perfformiwr, cyfarwyddwr a choreograffydd arobryn o Awstralia ydi Marc Brew. Yn Glasgow mae cartref Marc bellach; daeth clod y beirniaid i ran ei waith ar daith drwy’r byd a chomisiynwyd ei waith awyr agored (i)land i raglen Ddiwylliannol Glasgow 2014 a Without Walls. Cydweithrediad â’r offerynnwr taro byd-enwog y Fonesig Evelyn Glennie oedd Comisiwn Digyfyngiad Brew, Fusional Fragments, yn rhan o Olympiad Diwylliannol Llundain 2012, a aeth ar daith yng ngwledydd Prydain a thramor.

Cynhyrchodd Marc waith hefyd i gwmnïau megis Ballet yr Alban, Indepen-dance 4, AXIS Dance Theatre (yr Unol Daleithiau), Candoco Dance Company, Theatr Ddawns yr Alban, Touch Compass (NZ), Imagery Amy Seiwert (yr Unol Daleithiau), The London Contemporary Dance School a YDance.

Yn 2015 Marc yn Gyfarwyddwr Artistig Cysylltiol yn Ballet Cymru.

marcbrew.com