louise-lloyd

Louise Lloyd

Swyddog Mynediad ac Allgymorth

Mae Louise yn ymwneud â Ballet Cymru ers ei phedair ar ddeg oed, yn mynychu Dawns Haf Cymru ac wedyn y Rhaglen Cysyllteion. Aeth yn ei blaen i astudio BA (Anrh) yn Ysgol Dawns Gyfoes Llundain a Gradd Meistr mewn Perfformio Dawns yn Laban yn rhan o Gwmni Dawns Transitions. Gweithiodd Louise fel perfformiwr a choreograffydd yn ogystal ag arweinydd dawns gymuned i gwmni Dawns Rubicon. Mae hefyd yn Llysgennad i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru. Ymunodd Louise â thîm Ballet Cymru yn Swyddog Mynediad ac Allgyrch ym mis Ebrill 2018.

Email me