Copyright Sian Trenberth Photography

Jenny Isaacs

Gweinyddwr

Graddiodd Jenny o Brifysgol Fetropolitanaidd Caerdydd â gradd Anrhydedd BA mewn Celfyddydau ac Addysg, yn arbenigo mewn dawns a’r cyfryngau gweledol. Gweithiodd fel gweinyddwr i amrywiaeth o gyrff creadigol gan gynnwys penseiri ac asiantaethau cynllunio. Arweiniodd ei hawch parhaol am ddawns at rôl yn Rheolwr Prosiectau a Gweinyddwr i Dawns India Cymru cyn ymuno â Ballet Cymru yn 2011. Ers 2013 bu Jenny yn helpu cyddrefnu’r gwaith ailwampio helaeth yn adeilad newydd y Cwmni, ac mae bellach yn goruchwylio rhoi ar hur y stiwdio ddawns bwrpasol. Mae Jenny hefyd yn cyd-drefnu dosbarthiadau ballet y dechreuwyr.

Email me