Jên Angharad

Jên Angharad

Cadeirydd

Penodwyd Jên yn Gadeirydd y Bwrdd yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr elusen ym mis Tachwedd 2020. Mae Jên wedi mwynhau gyrfa amrywiol, gan adeiladu portffolio o waith yn annibynnol yng Nghymru yn rôl coreograffydd, hwylusydd gweithdai a chyfarwyddwr symudiad dwyieithog ym maes addysg, y gymuned, theatr a theledu, yn ogystal â rolau gyda sefydliadau dawns a’r celfyddydau. Arferai Jên fod yn Gadeirydd Dros Dro Celfyddydau Anabledd Cymru, ac ar hyn o bryd mae’n Brif Swyddog Gweithredol gydag Artis Community Cymuned.