Jeff Greenidge

Jeff Greenidge

Aelod o'r Bwrdd

Mae Jeff yn athro profiadol ac yn uwch-arweinydd addysg. Mae’n uwch-gynghorydd ar gyfer y Cwricwlwm Cenedlaethol a rheolwyr sefydliadau Addysg Uwch. Mae Jeff hefyd yn Gyfarwyddwr ar fwrdd Groundwork Wales, Ymddiriedolaeth Ufi VocTech, a’r Sefydliad Dysgu a Gwaith Cenedlaethol. Bu Jeff yn gweithio’n flaenorol ar y Bwrdd yn Rubicon Dance gydaRuth Till MBE, ac ymunodd â Bwrdd Cyfarwyddwyr Ballet Cymru yn 2019.