Gwyn Vaughan Jones

Gwyn Vaughan Jones

Noddwyr

Mae Gwyn yn gweithio fel actor, canwr a chyfarwyddwr proffesiynol ers 1980. Ar ôl graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, dechreuodd weithio i Gwmni Theatr Cymru ac ym 1982 enillodd wobr Garmon gan yr Eisteddfod Genedlaethol, am fod yn newyddian mwyaf addawol y flwyddyn honno. Mae bellach yn actor mawr ei barch ac ymddangosodd mewn ffilmiau lawer, yr enwebwyd dwy ohonyn nhw am wobrau Oscar, ‘Hedd Wyn’, a ‘Solomon and Gaenor’. Ymddangosodd hefyd mewn llawer o gynyrchiadau llwyfan ac yn 2002 enillodd wobr actor y flwyddyn gan y Liverpool Daily Post am ei bortread o Atticus Finch yn ‘To Kill a Mockingbird’, enillodd y cynhyrchiad hefyd wobr cynhyrchiad teithiol gorau’r flwyddyn y Manchester Evening News yn 2002. Roedd yn y bennod gyntaf erioed o ‘Torchwood’ yn 2006 ac ymddangosodd mewn llawer o ddramâu teledu yng Nghymru a Lloegr. Ar hyn o bryd mae Gwyn yn gweithio ar y gyfres ddrama boblogaidd ‘Rownd a Rownd’ i S4C. Mae’n actor cyswllt yn Clwyd Theatr Cymru lle’r ymddangosodd mewn dros ugain o gynyrchiadau. Mae hefyd yn un o noddwyr Ballet Cymru y perfformiodd gydag ef ran y Llais Cyntaf yn ei gynhyrchiad arobryn o “Under Milk Wood” gan gynnwys perfformiadau yn Sadlers Wells.