Darius James

Darius James OBE

Cyfarwyddwr Artistig

Brodor o Gasnewydd ydi Darius a chafodd ei hyfforddiant yn y Royal Ballet School am saith mlynedd. Dawnsiodd gyda Northern Ballet Theatre, Alexander Roy London Ballet Theatre ac fel artist gwadd gyda Theatr Ballet Weiner a Chwmni Ballet Nafsika yng ngwlad Groeg. Darlithiodd yng Ngholeg Pont-y-pŵl (TGAU Dawns) a Choleg Abertawe (Ballet Safon Uwch), bu’n athro gwadd ac yn feirniad i’r Cecchetti Society. Darius ydi Sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru ac mae wedi coreograffu llawer o gynyrchiadau un act ac ugain o gynyrchiadau o lawn hyd i’r cwmni. Yn 2008 cafodd Darius Ddyfarniad Cymru Greadigol gan Gyngor Celfyddydau Cymru a gyflwynwyd iddo gan Rhodri Glyn Thomas, AC, y Gweinidog dros Dreftadaeth. Roedd Darius yn Who’s Who 2012 ac fe’i gwnaed yn Is-lywydd Er Anrhydedd The London Ballet Circle yn 2013. Yn ddiweddar derbyniodd Darius Wobr Beirniaid Theatr Cymru am ‘Gynhyrchiad Dawns ar Raddfa Fawr Gorau 2013’ (Romeo a Juliet).

Email me