Amy Doughty

Amy Doughty

Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol

Hyfforddodd Amy yn Awstralia a chael ei thystysgrif Solo Seal (RAD) a Diploma mewn Dawns. Ymunodd â Ballet Cymru ym 1996 a dawnsio amrywiaeth o rolau gyda’r cwmni, a dod yn Feistres Ballet yn 2001. Yn 2009 dyfarnwyd iddi Gymrodoriaeth Dawns mewn Addysg Jane Attenborough drwy Sefydliad Paul Hamlyn a daeth yn Gyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol Ballet Cymru yn 2012. Mae Amy yn dysgu ac yn coreograffu ledled gwledydd Prydain a thramor ac yn 2009 cwblhaodd BA yn Saesneg a Chelfyddydau Creadigol. Cyhoeddodd erthyglau i gylchgronau Dance Europe a Dance Australia yn ogystal â drama a sgrifennodd yn 2009.

Coreograffodd Amy nifer o weithiau i’r cwmni a chael ei Diploma mewn Addysgu a Dysgu Dawns drwy DTAP a Trinity College Llundain yn 2012.

Email me