Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

CADEIRYDD Y BWRDD YMDDIRIEDOLWYR

Mae Ballet Cymru yn chwilio am ei Gadeirydd nesaf, a fydd yn gweithio mewn partneriaeth â’r Cyfarwyddwyr Artistig a’r Bwrdd i gefnogi gweledigaeth y Cwmni, i wella ei enw da am ragoriaeth ac arloesedd artistig, i gyrraedd cynulleidfa gynyddol amrywiol, ac i sicrhau ei gydnerthedd ariannol. Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr amlygu sgiliau cyfathrebu a […] Read more

Rhaglen Gyn-Broffesiynol

Bu’n rhaid i ni roi ystyriaeth ofalus i ddiogelwch a’n cyfrifoldeb o ran cynnal ein Rhaglen Cyn-broffesiynol eleni. Fel arfer, byddai’r cwrs hwn yn dechrau ym mis Medi, gan gydredeg â thaith y cwmni yn yr hydref, a pharhau ymlaen i 2021, pan fyddai’r dawnswyr ar y cwrs yn dechrau paratoi ar gyfer eu sioe […] Read more

Diweddariad gan Ballet Cymru

Roeddem am achub ar y cyfle hwn i roi diweddariad i’n ffrindiau a’n cefnogwyr ar y penderfyniadau a’r gweithgareddau y mae Ballet Cymru wedi bod yn eu gwneud ers dechrau’r pandemig byd-eang hwn. Fel y mae llawer ohonoch yn gwybod, rydym yn sefydliad bach sydd ag uchelgais fawr (a realistig yn ein barn ni). Mae […] Read more