Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Yn chwilio am rôl gyffrous, greadigol yn y celfyddydau?

  Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm dynamig sy’n tyfu yn sefydliad Portffolio Celfyddydau Cymru, Ballet Cymru. Gyda chynyrchiadau teithiol arobryn a dewis cynyddol boblogaidd ac amrywiol o raglenni hyfforddi ac addysgu, mae Ballet Cymru yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu Digidol a Marchnata Dwyieithog Llawn-amser i ganolbwyntio ar ddatblygu ei weithgareddau marchnata, a hynny […] Read more

Dosbarthiadau ballet i oedolion ar-lein

BOB DYDD LLUN O 22 CHWEFROR-22 MAWRTH 7.30-9.00PM | Y CYFRANIAD A AWGRYMIR £25 AM 5 DOSBARTH Dosbarth lefel agored sy’n addas ar gyfer dechreuwyr sy’n barod am her a’r rheiny sydd â phrofiad o ballet. Bydd y 5 wythnos o sesiynau yn cynnwys dosbarthiadau ballet a chyfle i ddysgu repertoire y cwmni. Yn cael […] Read more

Hanner Tymor Mis Chwefror: Cwrs Dawns Dwys Cynhwysol Ar-lein

Mynnwch doriad o’r drefn ddyddiol ac ymuno â Ballet Cymru am chwa hwyliog o ddawnsio yn ystod hanner tymor mis Chwefror. 16 – 18 Chwefror 2021 2.00pm-3.00pm Sesiynau o ddawnsio creadigol rhyngweithiol trwy Zoom   Yn agored i bob oed a gallu Y cyfraniad a awgrymir £9   Ymunwch â Ballet Cymru yn y chwa […] Read more