Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Ymddiriedolwyr newydd yn eisiau

    Mae Ballet Cymru yn gwmni sydd â gweledigaeth ddynamig ac enw da am ragoriaeth artistig ac arloesedd. Rydym yn chwilio am ymddiriedolwyr newydd i’n helpu i gyrraedd cynulleidfa gynyddol amrywiol ac i adlewyrchu’r sbectrwm eang o gymunedau yng Nghymru.     Mae Ballet Cymru yn herio gwahaniaethu ac yn hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn dawns ac […] Read more

Hysbysiad clyweliad y Rhaglen Gyn-broffesiynol

    Mae Rhaglen Gyn-broffesiynol ysbrydoledig Ballet Cymru yn cynnig cyfuniad unigryw o hyfforddiant ffurfiol a chyfleoedd proffesiynol. Wedi’i chynllunio i’ch helpu i droedio i’r diwydiant dawns hynod gystadleuol, mae’r rhaglen hon yn gyfle eithriadol i ddatblygu eich celfyddydwaith a’ch techneg.    Amrywiol, unigol, profiadol a llawn cymhelliant.   Sgiliau Ballet Clasurol, Cyfoes a Chreadigol Rhagorol.    Mae Ballet […] Read more

Dawnswyr yn Eisiau

  Amrywiol, unigol, profiadol a llawn cymhelliant. Sgiliau Ballet Clasurol, Cyfoes a Chreadigol Rhagorol. Mae Ballet Cymru yn croesawu ceisiadau gan ddawnswyr anabl, niwroamrywiol, Du, Asiaidd, dawnswyr croenliw nad ydynt yn Ddu, a/neu ethnig amrywiol. Rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i weithio yn y DU. Bydd y contract yn dechrau ar 11 Ebrill […] Read more