Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Dawns Haf Cymru 2020 Ar-Lein

Mae Ballet Cymru yn mynd â Dawns Haf Cymru 2020 ar-lein! Gan na fydd yn bosibl darparu ein cyrsiau haf yn Theatr Glan yr Afon eleni, ymunwch â ni yn lle hynny ar Zoom ar gyfer cwrs haf rhyngweithiol dwys gyda dawnswyr a chyfarwyddwyr y cwmni, yn ogystal ag athrawon gwadd. Mae’r lleoedd yn brin, […] Read more

Sesiynau tiwtorial ar-lein gyda Ballet Cymru

Sesiynau tiwtorial ar-lein gyda Ballet Cymru Mae gan Ballet Cymru lawer o waith cyffrous ar ei sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys tiwtorial boreol am 10 o’r gloch yn ystod yr wythnos, lle bydd ein dawnswyr proffesiynol yn eich hyfforddi i wneud ymarfer bob dydd. Mae gennym gyfweliadau, dosbarthiadau pointe, ac ymarferion ymestyn, ymlacio a chryfder […] Read more