Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Dosbarthiadau ballet i oedolion ar-lein

BOB DYDD LLUN O 22 CHWEFROR-22 MAWRTH 7.30-9.00PM | Y CYFRANIAD A AWGRYMIR £25 AM 5 DOSBARTH Dosbarth lefel agored sy’n addas ar gyfer dechreuwyr sy’n barod am her a’r rheiny sydd â phrofiad o ballet. Bydd y 5 wythnos o sesiynau yn cynnwys dosbarthiadau ballet a chyfle i ddysgu repertoire y cwmni. Yn cael […] Read more

Hanner Tymor Mis Chwefror: Cwrs Dawns Dwys Cynhwysol Ar-lein

Mynnwch doriad o’r drefn ddyddiol ac ymuno â Ballet Cymru am chwa hwyliog o ddawnsio yn ystod hanner tymor mis Chwefror. 16 – 18 Chwefror 2021 2.00pm-3.00pm Sesiynau o ddawnsio creadigol rhyngweithiol trwy Zoom   Yn agored i bob oed a gallu Y cyfraniad a awgrymir £9   Ymunwch â Ballet Cymru yn y chwa […] Read more

Hanner Tymor Mis Chwefror: Cwrs Dawns Dwys Ar-lein i Ieuenctid

Mynnwch doriad o’r drefn ddyddiol ac ymuno â Ballet Cymru am chwa hwyliog o ballet yn ystod hanner tymor mis Chwefror. 15-17 Chwefror 2021 1.30pm-3.00pm O’n stiwdio ni i’ch cartref chi   Yn agored i ddawnswyr sydd â phrofiad blaenorol o ballet. Yr oedran a argymhellir: 11+ Y cyfraniad a awgrymir £15   Ymunwch â […] Read more