Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Sesiynau tiwtorial ar-lein gyda Ballet Cymru

Sesiynau tiwtorial ar-lein gyda Ballet Cymru Mae gan Ballet Cymru lawer o waith cyffrous ar ei sianeli cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys tiwtorial boreol am 10 o’r gloch yn ystod yr wythnos, lle bydd ein dawnswyr proffesiynol yn eich hyfforddi i wneud ymarfer bob dydd. Mae gennym gyfweliadau, dosbarthiadau pointe, ac ymarferion ymestyn, ymlacio a chryfder […] Read more

Sesiynau tiwtorial ar-lein gyda

Sesiynau tiwtorial ar-lein gyda   Dewch i ddysgu ymarfer corff y dydd am 10am bob dydd gan ein dawnswyr proffesiynol. Dymuniad Ballet Cymru yw creu mynediad i bawb at gelfyddyd Bale. Mae Ballet Cymru yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau, o weithdai mewn ysgolion i sesiynau dawns cynhwysol creadigol, teithiau cyffwrdd, a pherfformiadau sain ddisgrifiad proffesiynol. […] Read more