Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Mae Ballet Cymru yn chwilio am Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Digidol

Mae Ballet Cymru yn chwilio am Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Digidol 37.5 awr yr wythnos, neu ran-amser pro rata Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm dynamig sy’n tyfu ac sy’n gweithio i un o sefydliadau Portffolio Celfyddydol Cymru, Ballet Cymru. Bydd y rôl newydd hon yn helpu i ddatblygu cenhadaeth y cwmni i fod […] Read more

Coreograffydd Preswyl Newydd

Mae’n bleser gan Ballet Cymru gyhoeddi penodiad MARCUS JARRELL WILLIS yn Goreograffydd Preswyl. Mae Marcus wedi bod yn gweithio gyda’r cwmni ers dros ddwy flynedd, yn creu gwaith ar y Rhaglen Cyn-broffesiynol ac ar gyfer Ysgol Haf Ballet Ryngwladol y cwmni. Yn 2020, yn ystod y cyfyngiadau symud, bu’n coreograffu ei ddarn cyntaf ar y […] Read more

Stiwdio Ddawns Newydd Sbon i Ballet Cymru

Stiwdio ddawns ar gael i ddawnswyr llawrydd ei llogi AM DDIM 14 Mehefin-16 Gorffennaf 2021 Yn ddiweddar, mae Ballet Cymru wedi codi arian i greu stiwdio ddawns bwrpasol newydd sbon yng Nghasnewydd, ac i ddathlu, hoffem gynnig y lle hyfryd hwn i ddawnswyr llawrydd yng Nghymru – am ddim! Am bedair wythnos (dydd Llun 14 […] Read more