Newyddion

Holl newyddion diweddaraf ein cwmni, ein cynyrchiadau a’n gweithdai

Gwnaed yng Nghymru

Mae Ballet Cymru yn falch o gyflwyno tri darn o waith newydd a grëwyd yng Nghymru gan goreograffwyr sy’n hanu o Gymru ac sy’n byw yng Nghymru. Mae penodiad newydd y cwmni, y Coreograffydd Preswyl, Marcus Jarrell Willis yn cyflwyno Isolated Pulses, wedi’i greu yn ystod y cyfyngiadau symud ar wahanol gamau o gadw pellter cymdeithasol a mesurau COVID. Mae Marcus wedi perfformio gyda llawer o […] Read more

Mae Ballet Cymru yn chwilio am Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Digidol

Mae Ballet Cymru yn chwilio am Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Digidol 37.5 awr yr wythnos, neu ran-amser pro rata Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm dynamig sy’n tyfu ac sy’n gweithio i un o sefydliadau Portffolio Celfyddydol Cymru, Ballet Cymru. Bydd y rôl newydd hon yn helpu i ddatblygu cenhadaeth y cwmni i fod […] Read more

Coreograffydd Preswyl Newydd

Mae’n bleser gan Ballet Cymru gyhoeddi penodiad MARCUS JARRELL WILLIS yn Goreograffydd Preswyl. Mae Marcus wedi bod yn gweithio gyda’r cwmni ers dros ddwy flynedd, yn creu gwaith ar y Rhaglen Cyn-broffesiynol ac ar gyfer Ysgol Haf Ballet Ryngwladol y cwmni. Yn 2020, yn ystod y cyfyngiadau symud, bu’n coreograffu ei ddarn cyntaf ar y […] Read more