Mae Ballet Cymru yn chwilio am Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Digidol

Mae Ballet Cymru yn chwilio am Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Digidol

37.5 awr yr wythnos, neu ran-amser pro rata

Dyma gyfle gwych i ymuno â thîm dynamig sy’n tyfu ac sy’n gweithio i un o sefydliadau Portffolio Celfyddydol Cymru, Ballet Cymru.

Bydd y rôl newydd hon yn helpu i ddatblygu cenhadaeth y cwmni i fod yn sefydliad celfyddydol Cymreig cynhwysol ac arloesol.

Rydym yn annog ceisiadau gan gymunedau anabl, B/byddar, niwroamrywiol, LGBTQ+, Du, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig.

I gael manylion am sut i wneud cais, lawrlwythwch

Pecyn Swydd y Swyddog Marchnata a Chyfathrebu Digidol neu anfonwch neges e-bost at ein gweinyddwr, Jenny, yn jennyisaacs@welshballet.co.uk. 

Dyddiad cau: dydd Llun 19 Gorffennaf 2021.

Mae Ballet Cymru yn cydnabod cefnogaeth gan/ Ballet Cymru is supported by

Back to News