Hysbysiad clyweliad y Rhaglen Gyn-broffesiynol

 

317_DA21-29_please_credit_©_Sian_Trenberth_Photography-2

 

Mae Rhaglen Gyn-broffesiynol ysbrydoledig Ballet Cymru yn cynnig cyfuniad unigryw o hyfforddiant ffurfiol a chyfleoedd proffesiynol. Wedi’i chynllunio i’ch helpu i droedio i’r diwydiant dawns hynod gystadleuol, mae’r rhaglen hon yn gyfle eithriadol i ddatblygu eich celfyddydwaith a’ch techneg. 

 

Amrywiol, unigol, profiadol a llawn cymhelliant.  

Sgiliau Ballet Clasurol, Cyfoes a Chreadigol Rhagorol. 

 

Mae Ballet Cymru yn croesawu ceisiadau gan ddawnswyr anabl, niwroamrywiol, Du, Asiaidd, dawnswyr croenliw nad ydynt yn Ddu, a/neu ethnig amrywiol. 

 

 

Clyweliad trwy wahoddiad yn unig. 

Anfonwch CV a llun cyn gynted â phosib i patriciavallis@welshballet.co.uk 

Mwyafswm maint y ffeil 5mb 

 

www.welshballet.co.uk/hafan/ 

Back to News