Hanner Tymor Mis Chwefror: Cwrs Dawns Dwys Cynhwysol Ar-lein

Mynnwch doriad o’r drefn ddyddiol ac ymuno â Ballet Cymru am

chwa hwyliog o ddawnsio yn ystod hanner tymor mis Chwefror.

Welsh Inclusive 1

16 – 18 Chwefror 2021

2.00pm-3.00pm

Sesiynau o ddawnsio creadigol rhyngweithiol trwy Zoom

 

Yn agored i bob oed a gallu

Y cyfraniad a awgrymir £9

 

Ymunwch â Ballet Cymru yn y chwa fer hon o hwyl greadigol sy’n cynnwys gweithgareddau dawnsio y gall y teulu cyfan ymuno â nhw,

ac a fydd yn rhoi gwên ar wyneb pawb a hwb i’ch egni.

 

Arweinir y sesiynau gan:

Y Swyddog Mynediad ac Allgymorth, Louise Lloyd

a Dawnsiwr y Cwmni, Joe Powell-Main

 

Mae Ballet Cymru yn gwmni cynhwysol sy’n croesawu ceisiadau gan ddawnswyr ag anableddau, ynghyd â’r rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig.

 

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at:

Louise Lloyd – louiselloyd@welshballet.co.uk

Erbyn dim hwyrach na dydd Iau 15 Chwefror 2021.

Ni chaiff unrhyw geisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried.

 

Nodwch na fyddwch, efallai, yn cael ymateb ar unwaith, ond byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. Diolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod prysur hwn.

 

Inclusive – Hanner Tymor Mis Chwefror Cwrs Dawns Dwys Cynhwysol Ar-lein

 

Back to News