Hanner Tymor Mis Chwefror: Cwrs Dawns Dwys Ar-lein i Ieuenctid

Mynnwch doriad o’r drefn ddyddiol ac ymuno â Ballet Cymru

am chwa hwyliog o ballet yn ystod hanner tymor mis Chwefror.

29526E86-16B3-41BC-A605-FA1F150E7426

15-17 Chwefror 2021

1.30pm-3.00pm

O’n stiwdio ni i’ch cartref chi

 

Yn agored i ddawnswyr sydd â phrofiad blaenorol o ballet.

Yr oedran a argymhellir: 11+

Y cyfraniad a awgrymir £15

 

Ymunwch â Ballet Cymru yn y chwa fer hon o hwyl greadigol sy’n edrych ar ballet sy’n

wirioneddol symud (hyd yn oed mewn gofodau bach yn eich cartref),

yn ogystal ag arddulliau dawns creadigol, cyfoes a Bollywood.

 

Arweinir y sesiynau gan:

Y Swyddog Mynediad ac Allgymorth:

Louise Lloyd

Dawnswyr y cwmni:

Beth Meadway

Sanea Singh

Isobel Holland

Andrea Battaggia

 

 

Mae Ballet Cymru yn gwmni cynhwysol sy’n croesawu ceisiadau gan ddawnswyr

ag anableddau, ynghyd â’r rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig.

 

Neilltuir lleoedd ar sail y cyntaf i’r felin, yn amodol ar gymhwysedd ar gyfer y cwrs.

I wneud cais, llenwch y ffurflen gais a’i hanfon at:

Louise Lloyd – louiselloyd@welshballet.co.uk

Erbyn dim hwyrach na dydd Iau 11 Chwefror 2021.

Ni chaiff unrhyw geisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried.

 

Nodwch na fyddwch, efallai, yn cael ymateb ar unwaith, ond byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. Diolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod prysur hwn.

Mae’r lleoedd yn brin, felly ewch ati i ymgeisio ar fyrder er mwyn osgoi cael eich siomi!

Youth Dance – Cwrs Dawns Dwys Ar-lein i Ieuenctid copy

Back to News