• Ballet Cymru Ydym Ni

  Ballet siambr teithiol rhyngwladol ydi Ballet Cymru sy’n nodweddiadol Gymreig. Rydym yn defnyddio’r dechneg ballet clasurol i chwilio elfennau newydd mewn theatr ac i greu gwaith sy’n torri tir newydd, sy’n ysbrydoli ac sy’n hyddeall.

 • Ar Fynd

  Taith Ballet Cymru drwy hyd a lled Cymru, gwledydd eraill Prydain ac ymhellach draw â chynyrchiadau eithriadol a chain.

 • Cymryd rhan

  Mae gennym awch am ein gwaith ac rydym am ei rannu â chi. Mae gan Ballet Cymru lond gwlad o gyrsiau, dosbarthiadau, preswyliadau a gweithdai i ddewis o’u plith. Mae staff Ballet Cymru i gyd wedi’u hyfforddi i ddysgu a chyflwyno gwaith addysg y cwmni, maen nhw’n wedi’u cymeradwyo gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwarchod a chanddyn nhw hyfforddiant cymorth cyntaf. Mae’r gwaith i gyd yn cael ei fonitro a’i gloriannu ac mae’r cwmni’n arfer polisïau caeth iechyd a diogelwch a gwarchod plant ac arfer gorau. Rydym yn ymegnïo i wneud ein gwaith yn gynhwysol ac o fewn cyrraedd a chredwn y dylai fod gan bawb y cyfle i ddawnsio.

 • Cefnogwch Ni

  Ymunwch â’r nifer fwyfwy o ffrindiau a chefnogwyr sy’n dilyn gwaith ysbrydoledig Ballet Cymru.

Dyddiadau Teithiau

Tanysgrifio i’n Rhestr Ebost

“Maen nhw wedi dod yn fanerwyr diwylliant Cymru, a siawns nad felly y bydd hi. O gyrchddulliau a chanonau traddodiadol maen nhw’n dangos llond gwlad o wreiddioldeb ac yn ei mentro hi gryn dipyn. Diolch i’r drefn.”
— Theatre Wales