Gwnaed yng Nghymru

twitter made in wales

Mae Ballet Cymru yn falch o gyflwyno tri darn o waith newydd a grëwyd yng Nghymru gan goreograffwyr sy’n hanu o Gymru ac sy’n byw yng Nghymru.

Mae penodiad newydd y cwmni, y Coreograffydd Preswyl, Marcus Jarrell Willis yn cyflwyno Isolated Pulses, wedi’i greu yn ystod y cyfyngiadau symud ar wahanol gamau o gadw pellter cymdeithasol a mesurau COVID. Mae Marcus wedi perfformio gyda llawer o gwmnïau, gan gynnwys yr Alvin Ailey American Dance Theatre rhwng 2008 a 2016, ac yn fwyaf diweddar, ef oedd y Cymrawd Coreograffi Leverhulme 2018-19 yn Rambert Dance yn Llundain.

Diffinnir unigedd fel bod ar wahân neu ar eich pen eich hun. Caiff ei ystyried yn aml yn gyflwr digalon, ond mae’r gwaith coreograffig hwn yn mynd ar daith sy’n cwestiynu’r cysylltiad hwn. Mae Isolated Pulses Willis yn darlunio pwysigrwydd y fodolaeth unigol, gan ffocysu, gyda phob rhythm dirgrynol, ar arwyddocâd cyfraniad bod dynol at y byd cyfnewidiol hwn.

Hyfforddodd y dawnsiwr a’r coreograffydd eithriadol o Gymru, Liam Riddick yn y London Contemporary Dance School, roedd yn aelod o’r Richard Alston Dance Company am wyth mlynedd, yn ogystal â BalletBoyz, gan ennill y wobr am y Dawnsiwr Gwryw Gorau (Gwobr Dancing Times) yng Ngwobrau Dawns Cenedlaethol y Critics’ Circle yn 2017. Mae Liam yn cyflwyno Murmurations, ei waith cyntaf ar gyfer Ballet Cymru i gerddoriaeth gan un o gewri Cymru, Charlotte Church.

Poems and Tiger Eggs (2017) yw llythyr caru Ballet Cymru at Dylan Thomas. Wedi’i greu gan Gyfarwyddwyr Artistig Ballet Cymru, Darius James OBE ac Amy Doughty, mae’r darn yn cynnwys darlleniadau byw syfrdanol o rai o gerddi mwyaf adnabyddus Thomas gan yr eicon o Gymru ac un o Noddwyr Ballet Cymru, Cerys Matthews.

Dewch o hyd i docynnau ar gyfer ein perfformiad yn Glan yr Afon: yma.

Back to News