Giselle

 

landscape

Un o gwmnïau arobryn Gwobrau’r Critics’ Circle, Ballet Cymru, yn cyflwyno ballet newydd rhyfeddol yn seiliedig ar stori dragwyddol Giselle, y ferch ifanc sy’n cwympo mewn cariad â’r person anghywir ac yn talu pris ofnadwy.

Mae Ballet Cymru wedi rhoi ei stamp unigryw ei hun ar y stori hon am gariad a cholled, gan ddod â pherthasedd, dwyster a phlwc i’r ballet hynod ramantus hwn.

Yn cynnwys sgôr newydd gan y cyfansoddwr a’r delynores glodwiw Catrin Finch y mae ei cherddoriaeth gyfareddol yn cydblethu â symudiad syfrdanol gan Gyfarwyddwr Artistig Ballet Cymru Darius James OBE a’r Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol Amy Doughty. 

Peidiwch â cholli’r cyfle unigryw hwn i fwynhau dawnsio sydd ymhlith y gorau yng Nghymru, ac wedi’i wneud yng Nghymru.

Mae Ballet Cymru yn gwmni ballet teithiol rhyngwladol ar gyfer Cymru, sydd wedi ymrwymo i gynhwysiant ac arloesedd ym maes dawns a ballet clasurol, ac i’r safon uchaf o gydweithio. Mae’r cwmni’n cynhyrchu perfformiadau dawns proffesiynol gwreiddiol, yn seiliedig ar y dechneg ballet, ac mae’n teithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ei raglen Mynediad ac Allgymorth helaeth wedi ymrwymo i chwalu’r rhwystrau sy’n atal mynediad at y celfyddydau.

Cynhyrchiad newydd sbon ar daith ar gyfer 2020

Tocynnau ar werth ’nawr!

Glan Yr Afon, Casnewydd

Dydd Llun 22 a Dydd Mawrth 23 Mai 2020

newportlive.co.uk/riverfront

Cerddoriaeth gan Catrin Finch

Crëwyd yng Nghymru mewn partneriaeth â Theatr Glan yr Afon Casnewydd a Catrin Finch

© JAMIE MORGANS
Back to News