Er cof: John Travis – Noddwr Ballet Cymru, cyn brif weithredwr y BBO a dawnsiwr gyda’r Ballet Brenhinol

john travisRoedd gan John Travis lawer o rolau yn ystod ei yrfa hir a nodedig, ond am ei waith arloesol fel archifydd gyda’r London Festival Ballet (English National Ballet bellach) a’i stiwardiaeth drawsnewidiol o’r Sefydliad Ballet Prydeinig (dawns BBO bellach) y bydd yn cael ei gofio orau.

Fel darpar ddawnsiwr ifanc, bu Travis yn astudio yn Brighton gyda’r athrawes Doris Isaacs, a gymhwysodd gyda’r BBO, cyn ennill lle yn Ysgol Uchaf y Ballet Brenhinol yn 1962. Graddiodd i fod yn aelod o grŵp proffesiynol y cwmni, a bu’n perfformio gyda’r Ballet Brenhinol a’r Opera Brenhinol yn Covent Garden.

Yn 1966, ymunodd â London Festival Ballet, gan ddawnsio mewn 46 o gynyrchiadau yn ystod yr 11 mlynedd nesaf. Gan godi i swydd yr unawdydd cyntaf, bu’n gweithio gyda choreograffwyr blaenllaw megis Léonide Massine, Antony Tudor a Ben Stevenson, a dawnsiodd ochr yn ochr â Rudolf Nureyev ddwywaith mewn teithiau i Awstralia.

jt2Travis fel Wilfrid gyda Rudolf Nureyev fel Prince Albrecht yn Giselle, 1978

Ar ôl ymddeol o berfformio, arweiniodd ei ddiddordeb brwd yn hanes dawns ato’n ail-hyfforddi i fod yn archifydd ym Mhrifysgol Manceinion ac, yn ystod ei gyfnod yno, aeth ati i greu archif ar gyfer Northern Ballet Theatre. Gwnaeth yr un peth ar gyfer London Festival Ballet, ac yno, yn bennaeth addysg, roedd yn genhadwr gweithgar a pherswadiol dros ddawns ledled y Deyrnas Unedig.

O 1989 ymlaen, treuliodd chwe blynedd fel uwch ddarlithydd yn y Northern School of Contemporary Dance yn Leeds, gan greu llyfrgell ac archif ar ei chyfer.

Cafodd ei benodi’n gyfarwyddwr artistig ac yn brif weithredwr y BBO yn 1995, ac aeth ati i drawsnewid sefydliad a oedd yn methu i fod yn rym blaenllaw ym maes addysg ddawns. Cyn ymddeol yn 2015, bu’n arwain trafodaethau’r BBO i ennill cydnabyddiaeth ledled y Deyrnas Unedig am ei faes llafur a’i arholiadau galwedigaethol, yn cryfhau ei gynllun ysgolheigion, ac yn goruchwylio symudiad y cwmni i bencadlys pwrpasol newydd yn Wandsworth.

Roedd Travis hefyd yn un o sylfaenwyr y National Organisation of Dance and Mime (One Dance UK bellach), yn aelod o banel dawns Gwobrau Olivier, ar fwrdd sawl cwmni ac yn ymddiriedolwr i sawl un arall, ac roedd yn noddwr i Ballet Cymru.

Back to News