Enwebu Ballet Cymru yn y Deunawfed Gwobrau Dawns Cenedlaethol 2018!

NDA 15 logoMae Ballet Cymru wrth ei fodd o gael ei enwebu am y drydedd flwyddyn yn olynol yn neunawfed rhifyn y Gwobrau Dawns Cenedlaethol dan gategori’r Cwmni Annibynnol Gorau!  Trefnwyd y Gwobrau Dawns Cenedlaethol gan Adran Ddawns Cylch y Beirniaid ym mhob blwyddyn y Mileniwm yma i ddathlu bywiogrwydd ac amrywiaeth diwylliant dawns ffyniannus Prydain. Fe’u cyflwynir gan Adran Ddawns Cylch y Beirniaid, sy’n dwyn ynghyd tua thrigain o awduron a beirniaid dawns. Dyma’r unig wobrau a roddir gan gorff y beirniaid dawns proffesiynol yng ngwledydd Prydain. Cyhoeddir yr enillwyr mewn seremoni awr ginio a gynhelir yn Llundain Ganol, ddydd Llun, 19eg Chwefror 2018.

Pan gyhoeddodd y gwobrau, meddai cadeirydd yr Adran Ddawns, Graham Watts OBE:

“Unwaith eto, mae’r enwebeion ar y rhestr fer hon yn dod o restr faith – agos i bum cant o ddawnswyr, coreograffwyr, pobl greadigol eraill a chwmnïau a enwebwyd gan feirniaid dawns proffesiynol, yn ystod 2016/17.

I weld rhestr lawn yr enwebeion:  http://www.criticscircle.org.uk/the-18th-national-dance-awards/ 

Back to News