Dawnswyr yn Eisiau

Ballet Cymru Professional Logo

 

Amrywiol, unigol, profiadol a llawn cymhelliant.

Sgiliau Ballet Clasurol, Cyfoes a Chreadigol Rhagorol.

Mae Ballet Cymru yn croesawu ceisiadau gan ddawnswyr anabl, niwroamrywiol, Du, Asiaidd, dawnswyr croenliw nad ydynt yn Ddu, a/neu ethnig amrywiol.

Rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i weithio yn y DU.

Bydd y contract yn dechrau ar 11 Ebrill am 26 wythnos tan fis Rhagfyr 2022

(Taith yr Haf 13 wythnos, Dawns yr Haf a Gwyliau 3 wythnos,

Taith yr Hydref 10 wythnos)

@£500/w

Clyweliad trwy wahoddiad yn unig.

Anfonwch CV a llun cyn gynted â phosib i

auditions@welshballet.co.uk

Mwyafswm maint y ffeil 5mb

www.welshballet.co.uk/hafan/

Back to News