Cysylltu â Ni

Teleffon
+44(0)1633 892927

Ymholiadau cyffredinol a hurio’r oedfan
Jenny Isaacs
Gweinyddwr
jennyisaacs@welshballet.co.uk

Cyfarwyddwr Artistig
Darius James
dariusjames@welshballet.co.uk

Cyfarwyddwr Artistig Cynorthwyol, Cysyllteion a Gweithdai ar Daith ac Arweinydd y Rhaglen Addysg
Amy Doughty
amydoughty@welshballet.co.uk

Datblygu Busnes a Marchnata
Patricia Vallis
Swyddog Cyfathrebu
patriciavallis@welshballet.co.uk

Swyddog Mynediad ac Allgymorth
Louise Lloyd
louiselloyd@welshballet.co.uk

Cyfarfod gweddill y tîm

Neu sgrifennwch atom yn:

Ballet Cymru
Uned 1, Stad Ddiwydiannol Y Wern
Trefgwilym
Casnewydd
NP10 9FQ
Cymru, y Deyrnas Unedig

Gallwch hefyd anfon neges a chysylltwn â chi cyn gynted ag y gallwn: