Dawns Haf Cymru 2020 ac Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru 2020

Dydd Mawrth 28 – Dydd Gwener 7 Awst 2020

Gyda’r athrawon gwadd arbennig Mara Galeazzi a Sander Blommaert

 

Mae Ballet Cymru yn cynnig cyrsiau creadigol a chyrsiau ballet gwych AR-LEIN yr haf hwn! 28 Gorffennaf-7 Awst 2020. O’n stiwdio ni i’ch cartref chi.

Mae pob cwrs wedi cael ei gynllunio i ddiwallu ystod o lefelau a phrofiad ym maes ballet, a hynny o safon gwaith gradd hyd at lefel broffesiynol.

Mae pob cwrs yn cynnwys dosbarth ar dechneg ballet, repertoire ballet, a choreograffi creadigol.

Yn dibynnu ar y cwrs, bydd rhai dosbarthiadau yn cynnwys gwaith pointe, hyfforddiant ar gyfer dynion/menywod, Pilates ac ymestyn.

Caiff cyrsiau ballet Dawns Haf Cymru eu harwain gan ddawnswyr proffesiynol Ballet Cymru. Mae Cwrs Creadigol 2 yn cynnwys athrawon gwadd o Gymru sy’n arbenigo mewn gwahanol ddisgyblaethau dawns.

Mae Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru yn cynnwys gweithio gyda dawnswyr proffesiynol a Chyfarwyddwyr Artistig Ballet Cymru, yn ogystal â’r athrawon gwadd, Mara Galeazzi a Sander Blommaert.

Mae Ballet Cymru yn gwmni cynhwysol sy’n croesawu ceisiadau gan ddawnswyr ifanc ag anableddau, ynghyd â’r rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig.

Bydd pob cwrs yn arwain at greu darn creadigol o ddawns a fydd yn cael ei recordio’n unigol ac yn ffurfio rhan o ffilm ddawns i ddathlu cyrsiau dawns dwys yr haf.

Rhestrir rhagor o fanylion am bob cwrs ar y dudalen ganlynol. I gyflwyno cais, dewiswch y cwrs neu’r cyrsiau yr ydych am gymryd rhan ynddynt cyn mynd ati i lenwi’r ffurflen gais ddwy dudalen a’i dychwelyd at y canlynol:

Louise Lloyd/Dawns Haf Cymru: louiselloyd@welshballet.co.uk

erbyn 13 Gorffennaf 2020, FAN BELLAF.

Ni chaiff unrhyw geisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried.

Nodwch: mae’n bosibl na chewch ymateb ar unwaith, ond byddwn yn anfon ateb atoch cyn gynted ag y bydd modd. Diolch i chi am eich amynedd ar yr adeg brysur hon.

Mae’r lleoedd yn brin, felly ewch ati i ymgeisio ar fyrder er mwyn osgoi cael eich siomi!

Cefnogir gan

 

Llwytho i Lawr Ffurflen Gais

Wythnos Un: Dydd Mawrth 28-Dydd Sadwrn 1 Awst 2020

Cwrs Ballet 1:
(Oedran: 9+)
10.30am- 1.00pm
Dosbarth techneg ballet wedi’i ddilyn gan repertoire ballet a choreograffi creadigol
(ni fydd gwaith pointe yn angenrheidiol).
Rhodd a awgrymir: £50
Cwrs Creadigol 2:
(Oedran: 9+)
2.00pm-4.30pm
Dosbarth dyddiol mewn arddulliau dawns amrywiol, gan gynnwys ballet creadigol, Capoeira, dawns gyfoes a dawns stryd, wedi’i ddilyn gan goreograffi creadigol yn arddull dosbarth y diwrnod hwnnw.
Rhodd a awgrymir: £50
Cwrs Ballet 3:
Lefel Elfennol/Ganolradd
(Oedran: 11+)
9.30am-1.00pm
Mae gwaith pointe sylfaenol yn angenrheidiol ar gyfer y cwrs hwn
Bydd y cwrs yn cynnwys dosbarthiadau ballet dyddiol, gwaith pointe sylfaenol, repertoire clasurol, coreograffi
creadigol ac ymestyn.
Rhodd a awgrymir: £50

Wythnos Dau: Dydd Llun 3 Awst-Dydd Gwener 7 Awst 2020

Ysgol Haf Ballet Rhyngwladol Cymru
Myfyrwyr uwch/galwedigaethol a dawnswyr proffesiynol/graddedig

yn gweithio gyda dawnswyr proffesiynol a Chyfarwyddwyr Artistig Ballet Cymru a’r athrawon gwadd
Mara Galeazzi a Sander Blommaert.
9.30am-4.15pm
Dosbarth cwmni clasurol dyddiol gyda Chyfarwyddwyr Artistig Ballet Cymru ac Athrawon Gwadd, wedi’i ddilyn gan ddosbarthiadau Pointe/Hyfforddi Dynion, Repertoire, Ymestyn/Pilates a darn newydd gyda choreograffydd gwadd.
Anfonwch ffotograffau dawns o’ch dewis, neu ddolen/fideo o waith dosbarth neu waith unigol gyda’ch cais
ar gyfer y cwrs hwn.
Rhodd a awgrymir: £50

I wneud cais, ewch ati i lenwi a dychwelyd y ffurflen gais erbyn 13 Gorffennaf 2020.

Gyda chefnogaeth

logo-strip