Croeso cynnes i Holly!

 

Rydym yn falch iawn o groesawu Holly Powell-Main i’r tîm mewn rôl newydd sbon, sef Swyddog Rhaglen Cymdeithion Ballet Cymru!

 

Magwyd Holly yng Nghanolbarth Cymru lle dechreuodd ddawnsio’n lleol, cyn symud ymlaen i Tring Park School for the Performing Arts ar gyfer ei hyfforddiant galwedigaethol. Yna aeth ymlaen i gyflawni hyfforddiant pellach mewn Addysg Ballet yn yr Academi Ddawns Frenhinol yn Llundain, lle graddiodd gyda BA (Anrh).

 

Mae Holly wedi perfformio ar gyfer The One Show a Strictly Come Dancing ar y BBC, ar y prif lwyfan yn MOVE IT ac ym mharêd The Patron’s Lunch, gan gynnwys y diweddglo arbennig gyda Darcey Bussell, a gyflwynwyd i’w Mawrhydi y Frenhines.

 

Mae Holly’n frwd dros gynhwysiant mewn dawns ac mae ganddi ddiddordeb angerddol mewn gwyddor dawns a’r modd y gall hyn wella a datblygu techneg dawnswyr.

 

Dewiswyd Holly ar gyfer rôl y Swyddog Rhaglen Cymdeithion i gefnogi Amy a’r Tîm Addysg i ddarparu cwrs ballet cyn-alwedigaethol y cwmni, sy’n dod yn fwyfwy poblogaidd.

 

Dywedodd Amy Doughty, Arweinydd Prosiect ar gyfer y Rhaglen Cymdeithion:

 

“Mae’n bleser pur gweithio gyda Holly ar ein Rhaglen Cymdeithion. Mae’r galw am y rhaglen wedi bod yn cynyddu bob blwyddyn ac roeddem am sicrhau y gallem ddarparu ar gyfer y galw hwn, gan barhau i gynnig yr hyfforddiant, y dysgu a’r profiadau gorau y gall Ballet Cymru eu darparu i’n cymdeithion. Gyda chymorth Holly, byddwn yn parhau i ddarparu amgylchedd anogol i’n cymdeithion, gan hefyd chwilio am gyfleoedd newydd i ddathlu ystod anhygoel o dalent y dawnswyr ifanc hyn. Mae Holly’n rhannu llawer o’r rhinweddau a’r ethos yr ydym yn eu hyrwyddo yma yn Ballet Cymru, ac rydym yn falch iawn o fod yn ei chroesawu i’r tîm”.

 

I gael rhagor o fanylion am Raglen Cymdeithion Ballet Cymru, ewch i https://welshballet.co.uk/cymryd-rhan/rhaglen-cysyllteion-ballet-cymru-2020-2021/

 

Llun © Ollie Meredith, Dancers of London

Back to News