Coreograffydd Preswyl Newydd

Mae’n bleser gan Ballet Cymru gyhoeddi penodiad MARCUS JARRELL WILLIS yn Goreograffydd Preswyl.

MJ Willis Photo (Full)

Mae Marcus wedi bod yn gweithio gyda’r cwmni ers dros ddwy flynedd, yn creu gwaith ar y Rhaglen Cyn-broffesiynol ac ar gyfer Ysgol Haf Ballet Ryngwladol y cwmni. Yn 2020, yn ystod y cyfyngiadau symud, bu’n coreograffu ei ddarn cyntaf ar y prif gwmni, sef Isolated Pulses, a hynny gan ddefnyddio masgiau a chadw pellter cymdeithasol. Yn dilyn hyn, yn 2021, aeth ati i goreograffu darn arall, Isolated Pulses Undone, a oedd, unwaith eto, yn adlewyrchu lle’r oedd y cwmni arni o ran dychwelyd i’r stiwdio a chydweithio eto. Gellir gweld y ddau waith eithriadol hyn ar wefan newydd y cwmni a fydd yn cael ei lansio ym mis Gorffennaf.

 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Artistig, Darius James OBE, “Rydym yn teimlo’n gyffrous iawn ynghylch gallu croesawu Marcus i deulu Ballet Cymru a gweithio gydag ef yn fwy rheolaidd yn ein holl waith addysg a phroffesiynol. Dyma’r darn diweddaraf yn y jig-so a fydd yn golygu y bydd Ballet Cymru yn dychwelyd mewn modd cadarnach a chyda sbardun artistig ffres, newydd ar ôl blwyddyn a hanner anodd”.

 

YNGHYLCH MARCUS

 

Mae Marcus wedi gweithio’n broffesiynol gyda RIOULT, Dominic Walsh Dance Theatre, Tania Pérez – Salas Compañía de Danza ac Ailey II. Perfformiodd gyda’r Alvin Ailey American Dance Theatre rhwng 2008-2016.

 

Mae ei gomisiynau, ei breswyliadau a’r ffilmiau y mae wedi’u creu yn cynnwys gweithiau ar gyfer Ailey II, TU Dance, NY Choreographic Institute, a hynny gyda dawnswyr New York City Ballet, Ballet Cymru, The Juilliard School, Purchase Conservatory of Dance, The Ailey School, Prifysgol Minnesota, Lucia Marthas Institute for the Performing Arts, Rubicon Dance a COCA, ymhlith eraill. Enillodd ei greadigaeth, Sensible Existence, gydnabyddiaeth iddo gyda’r wobr Coreograffydd Gorau yn City Pages 2018 Best of the Twin Cities. Yn fwyaf diweddar, Marcus oedd Cymrawd Coreograffi Leverhulme 2018-19 yn Rambert Dance yn Llundain. Marcus Willis yw Sylfaenydd MJ Willis Project-Inc, cwmni cydweithredol annibynnol sy’n perfformio dawns, ac, ar hyn o bryd, mae ynghanol y broses o lunio ei drydedd greadigaeth hunangynyrchedig, The Sanctuary.

Back to News