Codi arian

Codi Arian 

Cefnogwch Ballet Cymru a bod yn rhan o’r hud!

Dyma fenter fechan a chanddi beth wmbredd i floeddi amdano.

Dance Europe

Ar ôl cyfnod anhygoel yn gweithio gyda Cerys Matthews, Catrin Finch, agor WOMEX13 ac ennill gwobr y Cynhyrchiad Dawns Gorau ar Raddfa Fawr yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru, mae Ballet Cymru â’i fryd ar gynnal gwib y dyddiau cyffrous hynny a chyrraedd uchelfannau newydd. Mae arnom angen eich cefnogaeth chi er mwyn gwneud hyn.

Nid y cwmni byw, arloesol a dihafal a welwch heddiw fyddai Ballet Cymru heb gymorth hael ein cefnogwyr, sy’n ymorol bod ein dawnswyr yn dal i berfformio a bod cynulleidfaoedd yn llenwi’r theatr, heb sôn am ysbrydoli’r genhedlaeth newydd o ddawnswyr.

I gynnal hyn ac i ddatblygu, mae gofyn i ni ysbrydoli creadigedd ac ennyn diddordeb cenhedlaeth newydd – er mwyn ymorol am gynulleidfa i ballet, ac i alluogi’r dawnswyr, y coreograffwyr, y cerddorion a’r dylunwyr hynny i greu’r munudau hynny o hud.

Cefnogwch ni a chyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth go iawn i ddatblygu ein dawns, ein cymuned a’n celfyddyd. 

Cefnogaeth a Nawdd corfforaethol 

Ym myd busnes run fath ag ym myd dawns y partner iawn piau hi.

Mae cefnogaeth gorfforaethol yn chwarae rôl hanfodol wrth y gwaith o ymorol bod Ballet Cymru yn dal i allu creu gwaith o’r radd flaenaf a dod â hyn at y gynulleidfa ehangaf fyw bosib. Mae noddi’r celfyddydau’n gallu bod yn offeryn marchnata a chysylltiadau cyhoeddus creadigol a chost-effeithiol ac at hynny mae’n cynnig cyfleoedd croeso di-ail, manteision i weithwyr a chefnogaeth i weithgaredd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol.

Fe allai’r manteision gynnwys digwyddiadau croeso corfforaethol, cyfle i gyfarfod y dawnswyr, a sgyrsiau ‘y tu ôl i’r llenni’. Mynnwch air â ni ynghylch datblygu rhaglen nawdd gydweithredol ac arloesol sy’n dwyn canlyniadau mesuradwy.

A chithau’n aelod o’n cylch partneriaeth gorfforaethol, bydd eich cwmni ar flaen y gad o ran cynhyrchu perfformiadau ballet, rhaglenni addysgol a gwaith allgyrch cymuned o’r radd flaenaf. Bydd eich arweiniad yn effeithio ar fywydau eich gweithwyr yn ogystal â bywyd a hunaniaeth ddiwylliannol ein dinas.

I greu eich pecyn nawdd unigryw, cysylltwch â’n Swyddog Datblygu Patricia Vallis yn patriciavallis@welshballet.co.uk 

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Mae ymddiriedolaethau a sefydliadau yn chwarae rôl hanfodol yn galluogi Ballet Cymru i greu cynyrchiadau teithiol dihafal a difyr, i ailwampio a gwella ein hadeilad, ac at hynny i ysbrydoli dawnswyr ifainc â’n rhaglenni addysgol sy’n torri tir newydd. Ein cyllidwyr ar hyn o bryd ydi:

The Paul Hamlyn Foundation

The Garfield Weston Foundation

The Foyle Foundation

The Wolfson Foundation

The London Ballet Circle

Chwaraeon Cymru

Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm

I gael rhagor o wybodaeth am ein pecynnau Corfforaethol neu Nawdd, ebostiwch eich Swyddog Datblygu Patricia Vallis neu fynd i’n tudalen cysylltu â ni.