Pwy ydyn ni

Mae Ballet Cymru yn ymroddedig i dorri tir newydd mewn dawns a ballet clasurol, ac i’r safon uchaf o gydweithredu â choreograffwyr, cynllunwyr, cyfansoddwyr a cherddorion.

Ers cael Statws Refeniw gan Gyngor Celfyddydau Cymru, dechreuodd Ballet Cymru sylweddu ei botensial yn gwmni cenedlaethol Cymru ac mae’n dal i gael adolygiadau ardderchog am ei waith mewn papurau newydd a chylchgronau cenedlaethol, gan gynnwys Dance Europe, The Independent a The Guardian.

Mae Ballet Cymru yn falch o fod yn gwmni cydweithredol ac mae safon ei gydweithredu yn dal i siomi ar yr ochr orau a phartneriaethau â Sinfonia Cymru, Citrus Arts, Theatr Glan yr Afon, Cerys Matthews a Catrin Finch yn yr arfaeth dros y ddwy flynedd sydd i ddod.

Datblygodd ymroddiad y cwmni i addysg hefyd yn aruthrol, yn rhaglen DUETS Sefydliad Paul Hamlyn ar y cyd â Dawns Rubicon, Rhaglen Cysyllteion Ballet sydd wedi ennill ei blwy, ysgol haf ryngwladol Dawns Haf Glan yr Afon, gwaith ysbrydoledig mewn ysgolion, a chyfleoedd datblygu i ddawnswyr graddedig a phroffesiynol.

Yn ddiweddar mudodd Ballet Cymru i’w ganolfan newydd yng Nghasnewydd. Mae’r stiwdio ddawns newydd yn un o’r mannau dawnsio mwyaf yng Nghymru ac fe’i defnyddir yn rheolaidd gan The Royal Academy of Dance a Chymdeithas Ballet Cecchetti.

Mae Ballet Cymru yn un o gleientiaid Refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n cael cymorth ariannol gan Gyngor Dinas Casnewydd, Sefydliad Paul Hamlyn, Sefydliad Garfield Weston, Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, Sefydliad Wolfson a Sefydliad Foyle a chyrff cyllido eraill. Mae’n gwmni cyfyngedig gan warant (rhif 2535169) ac yn elusen gofrestredig (rhif 1000855).

Enillwyr: Gwobr Ddawns Genedlaethol Cylch y Beirniaid yn 2006.
Enwebiad: Gwobr Ddawns Genedlaethol yn Gwmni Annibynnol Gorau 2013.
2 Enwebiad: Cynhyrchiad Gorau yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru yn 2013.
Enillwyr: Cynhyrchiad Dawns Gorau ar Raddfa Fawr yng Ngwobrau Beirniaid Theatr Cymru yn 2014.