Hurio’r oedfan

Mae stiwdio ddawns Ballet Cymru wedi’i gosod â llawr dawnsio pren sbringog ‘Liberty’ Harlequin 196 medr sgwâr (14m x 14m) ac ar ei ben wyneb dawnsio finyl ‘Cascade’. Mae’r stiwdio yn gwbl hygyrch ac ar ei hennill o olau dydd naturiol a system dymheru.

Mae’n fan hyfryd at waith dawns greadigol a digwyddiadau’n ymwneud â dawns; mae cyrff dawns gan gynnwys RAD a Cecchetti yn archebu’r stiwdio fisoedd ymlaen llaw, ac fe’i defnyddiwyd i draddodi gweithdai agored i gael hyd i ddawnswyr ifainc dawnus i gynhyrchiad Lord of the Flies Matthew Bourne yng Nghaerdydd.

Mae ein stiwdio ddawns ger yr M4 rhwng Casnewydd a Chaerdydd. Mae yna ddigonedd o gyfleusterau yn yr adeilad i weithgareddau unigol neu grw^p, a maes parcio mawr preifat.

Os oes gennych ddiddordeb mewn hurio stiwdio ddawns Ballet Cymru neu os ydych am drefnu ymweliad, cysylltwch â Jenny Isaacs ein Gweinyddwr ar 01633 892927 jennyisaacs@welshballet.co.uk.