Cyllidwyr ar hyn o bryn

Mae Ballet Cymru yn un o gleientiaid Refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru ac mae’n cael cymorth ariannol gan Gyngor Dinas Casnewydd, Sefydliad Paul Hamlyn, Sefydliad Garfield Weston, Sefydliad Wolfson, Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm, The London Ballet Circle, Chwaraeon Cymru a Sefydliad Foyle. Mae’n gwmni cyfyngedig gan warant (rhif 2535169) ac yn elusen gofrestredig (rhif 1000855).

Cefnogwch Ni