Adeilad newydd Ballet Cymru

Ers dros wyth mlynedd ar hugain mae Ballet Cymru yn traddodi cynyrchiadau ballet proffesiynol arobryn yn llwyddiannus i gynulleidfaoedd yng ngwledydd Prydain ac yn gweithio gyda dawnswyr o bedwar ban byd. Breuddwydiodd y Cwmni am gael ei adeilad ei hun i ymarfer, i draddodi gwaith addysg ac i fod yn ganolfan i’r Rheolwyr a’r staff weithio ohoni.

Diolch i gyllid cyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru, a cheisiadau llwyddiannus am nawdd gan gyrff eraill gan gynnwys The Foyle Foundation, Garfield Weston Foundation a rhoddwyr unigol lawer, bellach gwireddwyd y freuddwyd hon ac yn 2014 mudodd Ballet Cymru i’w adeilad ei hun yn ardal Trefgwilym yng Nghasnewydd yn Ne Cymru.

Ym mis Mawrth 2014 dechreuodd y Cwmni ymarferion yn ei stiwdio ddawns newydd hardd a godwyd i’r pwrpas. Mae llawr sbringog Harlequin safon broffesiynol, system dymheru a golau naturiol yn hidlo drwy ffenestri gwydr yn cynnig amgylchedd rhagorol i ddawns.